Baile

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/publications/Pages/NIS_Compliance_Guidelines_for_Operators_of_Essential_Service_OES.aspxNIS Compliance Guidelines for Operators of Essential Service (OES)NIS Compliance Guidelines for Operators of Essential Service (OES)25/09/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2018.aspxTuarascáil Bhliantúil 2018 Leagtar amach sa tuarascáil seo gníomhaíochtaí agus gnóthachtálacha na Roinne do 201822/07/2019 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Pages/Public-Consultation-on-removing-barriers-to-energy-efficiency-in-the-rental-sector.aspxComhairliúchán maidir le Bacanna ar Éifeachtúlacht Fuinnimh Comhairliúchán Poiblí maidir le Bacanna ar Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Cíosa a Bhaint trí aghaidh a thabhairt ar ‘Fhadhb na Dreasachta Deighilte’06/12/2019 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/consultations/Pages/Public-Consultation-on-Ireland’s-Long-term-Strategy-on-Greenhouse-Gas-Emissions-Reduction.aspxStraitéis Fhadtéarmach ar Laghdú Astaíochtaí Gás Ceaptha Teasa Comhairliúchán Poiblí ar Straitéis Fhadtéarmach na hÉireann ar Laghdú Astaíochtaí Gás Ceaptha Teasa 26/11/2019 00:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Richard-Bruton-TD-hosts-Climate-Action-Youth-Town-Hall-with-Schools-from-North-Dublin-in-Mount-Temple-.aspxIs mian leis an Aire Bruton cluinstin ó scoileanna áitiúlaTiocfaidh tithe is teo, pobail a bhfuil nasc is fearr eatarthu, feirmeoireacht chliste agus geilleagar is inbhuanaithe de thairbhe an Phlean25/10/2019 09:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Statement-from-Minister-Bruton-on-2018-Greenhouse-Gas-Emissions.aspxRáiteas ón Aire Bruton ar astaíochtaí de gháis cheaptha teasa in 2018Ráiteas ón Aire Bruton ar astaíochtaí de gháis cheaptha teasa in 201823/10/2019 23:00:00