Baile

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/publications/Pages/Waste-Action-Plan-for-a-Circular-Economy.aspxPlean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleagar CiorclachPlean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleagar Ciorclach03/09/2020 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/natural-resources/publications/Pages/Policy-Statement-Petroleum-Exploration-and-Production-Activities-as-part-of-Ireland’s-Transition-to-a-Low-Carbon-Economy.aspxGníomhaíochtaí Taiscéalaíochta agus Táirgthe PeitriliamRáiteas Beartais - Gníomhaíochtaí Taiscéalaíochta agus Táirgthe Peitriliam mar chuid den Aistriú chuig Geilleagar Ísealcharbóin in Éirinn17/12/2019 00:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Pages/Public-Consultation-Waste-Action-Plan-for-a-Circular-Economy.aspxPlean Gníomhaíochta Dramhaíola don Gheilleagar CiorclachComhairliúchán Poiblí Plean Gníomhaíochta Dramhaíola don Gheilleagar Ciorclach30/12/2019 09:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Pages/District-Heating-Consultation-to-Inform-a-Policy-Framework-.aspxComhairliúchán maidir le Téamh CeantairComhairliúchán chun Treoir a chur ar fail maidir le Creat Beartais chun an Téamh Ceantair a Fhorbairt in Éirinn18/12/2019 00:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Bruton-Welcomes-8-7-Fall-in-Power-and-Industrial-Emissions.aspxA shástacht curtha in iúl ag an Aire Bruton faoi thitim 8.7%A shástacht curtha in iúl ag an Aire Bruton faoi thitim 8.7% ar astaíochtaí cumhachta agus tionsclaíochta21/04/2020 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Funding-Ring-Fenced-to-tackle-Illegal-Dumping-During-Covid-19.aspxMaoiniú imfhálaithe chun dul i ngleic le dumpáil mhídhleathachMaoiniú imfhálaithe chun dul i ngleic le dumpáil mhídhleathach i ré COVID-1921/04/2020 23:00:00