Baile

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/Annual-Transition-Statement-2018.aspxRáiteas Bliantúil Aistrithe 2018Foilsítear an tríú Ráiteas Bliantúil Aistrithe i gcomhréir leis an spriocdháta reachtúil faoi Acht um Ghníomhú Aeráide agus Forbairt Ísealcharbóin, 2015.28/11/2019 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/2017-Annual-Report.aspxTuarascáil Bhliantúil 2017Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil seo ar ghníomhaíochtaí na Roinne sa bhliain 2017, agus ar an méid atá bainte amach aici.22/10/2018 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Pages/Public-Consultation-on-the-National-Air-Pollution-Control-Programme.aspxComhairliúchán ar an gClár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a RialúComhairliúchán ar an gClár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú11/04/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Pages/2019-National-Cyber-Security-Strategy.aspxNational Cyber Security Strategy Public ConsultationPublic Consultation on the 2019 National Cyber Security Strategy19/03/2019 12:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/March-price-analysis-reveals-month-by-month-stability---Price-Monitoring-Group.aspxRáta fíorbheag praghasluainithe annCobhsaíocht ann ó mhí go mí de réir anailíse ar phraghsanna i mí Mhárta – an Grúpa Faireacháin Praghsanna 11/04/2019 09:25:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Canney-Attends-Third-Annual-Digital-Day-in-Brussels.aspxAn tAire Canney ag freastal ar an Tríú Lá Bliantúil Digiteach An tAire Canney ag freastal ar an Tríú Lá Bliantúil Digiteach sa Bhruiséil09/04/2019 16:30:00