You are here:

Foilseacháin

Filter by

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/publications/Pages/National-Policy-Statement-on-Electricity-Interconnection.aspxNational Policy Statement on Electricity InterconnectionNational Policy Statement on Electricity Interconnection05/07/2018 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/publications/Pages/Electricity-Support-Schemes-Transitioning-to-I-SEM-Arrangements-.aspxElectricity Support Schemes: I-SEM Arrangements Decision PaperElectricity Support Schemes: I-SEM Arrangements Decision Paper13/06/2018 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/SDGs-National-Implementaion-Plan.aspxPlean Forfheidhmithe Náisiúnta um Spriocanna Forbartha InbhuanaitheAn chéad Phlean Forfheidhmithe Náisiúnta de chuid na hÉireann maidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe25/04/2018 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/publications/Pages/2016-Annual-Review-of-the-Emergency-Call-Answering-Service-(ECAS)-.aspx2016 Annual Review of the Emergency Call Answering Service (ECAS) This is the 2016 annual review of the contract for the operation of the Emergency Call Answering Service (ECAS) in Ireland07/02/2018 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/National-Adaptation-Framework0118-4235.aspxAn Creat Náisiúnta OiriúnaitheAn Creat Náisiúnta Oiriúnaithe19/01/2018 11:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/2017-Annual-Transition-Statement.aspxRáiteas Bliantúil Aistrithe 2017Ráiteas Bliantúil Aistrithe 201710/12/2017 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/National-Mitigation-Plan.aspxPhlean Náisiúnta Maolúcháin Is céim thosaigh é an chéad Phlean Náisiúnta Maolúcháin i dtreo an leibhéil dícharbónaithe atá ag teastáil a bhaint amach18/07/2017 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/natural-resources/publications/Pages/Prospecting-Licence-Competition.aspxMineral Exploration Prospecting Licence Competition May 2017Mineral Exploration Quarterly Licence Competition for Licences newly available.28/04/2017 17:30:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/Draft-National-Mitigation-Plan.aspxAn Dréacht-Phlean Náisiúnta MaolúcháinAn Dréacht-Phlean Náisiúnta Maolúcháin15/03/2017 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/publications/Pages/4-Integrated-Regulatory-Review-Service-(IRRS)-Mission-to-Ireland-2015.aspxIntegrated Regulatory Review Service (IRRS) Mission to Ireland 2015Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Mission to Ireland 201508/03/2017 00:00:00

Eolas tábhachtach maidir le fianáin agus suíomh gréasáin Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil. Ach úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo, toilíonn tú le húsáid fianán de réir ár bPolasaí Fianán Cookie Polasaí.