You are here:

Fógraíonn an tAire Denis Naughten go bhfuil sé ar intinn aige deireadh a chur le srianta fógraíochta ar Stáisiúin Raidió Tráchtála.

Fógraíonn an tAire Denis Naughten go bhfuil sé ar intinn aige deireadh a chur le srianta fógraíochta ar Stáisiúin Raidió Tráchtála.

22 Feabhra 2018

Ag oscailt oifigiúil na comhdhála dhá lá ar a dtugtar "Radio Days" i mBaile Átha Cliath, a bhí á reáchtáil ag Craoltóirí Neamhspleácha na hÉireann (IBI), d'fhógair an tAire Cumarsáide, Denis Naughten TD, go raibh sé ar intinn aige Alt 41(2) den Acht Craolacháin 2009 a leasú.  Leagtar amach in Alt 41 (2) den Acht uasteorainn in aghaidh na huaire de 10 nóiméad fógraíochta ar stáisiúin raidió tráchtála.  Cuirfidh leasú an Aire deireadh leis an teorainn seo in aghaidh na huaire agus cinntóidh sé solúbthacht níos fearr do chraoltóirí, go háirithe agus iad ag craoladh beo.

"Ó ceapadh i m'Aire Cumarsáide mé, is maith is eol dom na deacrachtaí atá roimh na craoltóirí ar fad mar gheall ar ioncam fógraíochta a bheith ag titim. Thug mé leasuithe reachtacha chun cinn anuraidh a laghdódh suas le 50%  tobhach Údarás Craolacháin na hÉireann ar chraoltóirí agus a thabharfadh sparánacht airgeadais isteach chun iriseoireacht ardchaighdeáin a chur chun cinn i stáisiúin raidió áitiúla, tráchtála agus pobail. Creidim go bhfuil cuid de na srianta atá le sárú ag stáisiúin raidió tráchtála as dáta agus gur gá iad a leasú.  Mar thoradh air seo, táim ag fógairt inniu go bhfuil sé ar intinn agam faomhadh na Comh-aireachta a fháil chun Alt 41(2) den Acht Craolacháin 2009 a leasú le deireadh a chur leis an teorainn in aghaidh na huaire do stáisiúin raidió tráchtála, rud a thabharfadh solúbthacht níos fearr do stáisiúin tráchtála," a dúirt an tAire Naughten.

Tá iniúchadh réamhreachtach á dhéanamh ag an gComhchoiste Oireachtais ar na moltaí reachtacha ó Bhealtaine 2017. Dúirt an tAire Naughten leis an gcomhdháil 'Radio Days' gur gealladh dó go gcuirfear an t-iniúchadh réamhreachtach i gcrích an tseachtain seo chugainn agus dá bhrí sin, is féidir leis tosú ar dhréachtú mionsonraithe láithreach le cinntiú go gcuirfear faoi bhráid an Oireachtais é chomh tapa agus is féidir.

Is féidir teacht ar óráid oscailte an Aire Naughten ag Radio Days anseo.

Press Release Documents