You are here:

Straitéis foilsithe ag an Aire Bruton chun slándáil náisiúnta na hÉireann a chosaint ar chibearionsaithe

​​Plean cosanta ar haiceáil, ar chibearchoiriúlacht, ar chripteafuadach, ar haiceáil chúise agus ar chibearspiaireacht

 

D'fhoilsigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (an Aoine, an 27 Nollaig 2019) Straitéis Náisiúnta nua Chibearslándála chun an stát a chosaint ar an gcibearchoiriúlacht.

Dúirt an tAire Bruton:

"Tá an domhan ag éirí níos idirnasctha. Tá buntáistí nach beag bainte ag Éirinn as an réabhlóid dhigiteach ach ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil bearta daingne i bhfeidhm chun ár n-infreastruchtúr náisiúnta a chosaint ar na rioscaí a bhaineann leis an teicneolaíocht nua. Tig le cibearionsaithe, cibearchoiriúlacht agus bradaíl aitheantais díobháil mhór a dhéanamh sa domhan idirnasctha seo."

Leagtar amach sa Straitéis atá á foilsiú inniu an creat a chinnteoidh go mbeidh athléimneacht i bhfeidhmniú na líonraí ríomhairí agus an infreastruchtúir ghaolmhair a bhíonn in úsáid ag an Stát, ag saoránaigh na hÉireann agus ag gnónna, agus go mbeidh an dá ní sin slán, daingean.

Is iad seo a leanas príomhchuspóirí na Straitéise:

·         A chinntiú gur féidir leis an Stát freagairt ar theagmhais chibearshlándála, iad siúd a bhaineann leis an slándáil náisiúnta san áireamh

·         An t-infreastruchtúr náisiúnta criticiúil a chosaint ar chibearionsaithe agus aon chur isteach ar sheirbhísí mar thoradh ar a leithéid d'ionsaithe a bhainistiú

·         An earnáil chibearshlándála a fhorbairt anseo in Éirinn. Tá breis agus 6,000 duine fostaithe san earnáil chibearshlándála in Éirinn agus táimid in ann go maith cur leis an líon sin

·         Obair go hidirnáisiúnta lena chinntiú go bhfuil fáil againn ar an teicneolaíocht agus ar na bearta is fearr dá bhfuil ar fáil

·         Scileanna agus feasacht maidir le cibearshlándáil a fheabhsú i measc lucht fiontraíochta agus daoine aonair.

 

Dúirt an tAire Bruton:

"Ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil na seirbhísí náisiúnta criticiúla againn – ospidéil, scoileanna, fiontair, líonraí fuinnimh agus córais slándála – go bhfuil siad cosanta ar fhórsaí díobhálacha ar líne agus go bhfuil siad in ann freagairt go maith ar bhagairtí.

"Lena chois sin, tá tuairim is 100,000 duine fostaithe san earnáil TFC ar fud na tíre. Tá todhchaí na hearnála sin ag brath ar an gcumas atá againn a bheith chun tosaigh ó thaobh teicneolaíochtaí nua de, leithéidí néalteicneolaíochta, Idirlíon na nEarraí agus Inleachta Saorga. Tá ár n-acmhainn iomaíochta sa todhchaí ag brath ar a láidre a bheidh ár gcumais chibearshlándála.

"Baineann an Straitéis seo lena bheith le hacmhainneacht a thógáil, le caighdeáin a shocrú, lena chinntiú go bhfuilimid ar an airdeall agus leis an gcleachtas is fearr sa bhaile agus thar sáile a fhoghlaim chun na saoránaigh againn a chosaint."

Tá an straitéis foilsithe ina hiomlán ar shuíomh na Roinne anseo agus beidh sé le fáil ó thart ar 9 r.n. ar aghaidh. ​

Press Release Documents