You are here:

Preaseisiúintí

Filter by

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Department-of-Communications,-Climate-Action-and-Environment-announces-commencement-of-third-language-scheme.aspxDCCAE announces commencement of third language schemeDepartment of Communications, Climate Action and Environment announces commencement of third language scheme28/05/2018 15:10:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Government-reappoints-Laura-Burke-as-Director-General-of-the-Environmental-Protection-Agency-.aspxLaura Burke athcheaptha ag an Rialtas mar Stiúrthóir Ginearálta na GCCLaura Burke athcheaptha ag an Rialtas mar Stiúrthóir Ginearálta na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil17/04/2018 16:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Denis-Naughten-announces-grants-for-Heat-Pumps-are-now-available.aspxFógraíonn an tAire go bhfuil deontais le haghaidh Teaschaidéal ar fáilInniu tá an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten ag spreagadh úinéirí tí chun iarratas a chur isteach ar dheontais le haghaidh teaschaidéil a shuiteáil. 16/04/2018 07:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/March-Findings-from-the-Household-Waste-Collection-Price-Monitoring-Group-.aspxTaispeánann an treocht go bhfuil costais bailithe dramhaíola tí socairTaispeánann an treocht go bhfuil costais bailithe dramhaíola tí fós socair ach go gcaithfidh soláthraithe margaidh rannpháirtíocht níos mó a bheith acu le tomhaltóirí maidir le struchtúir chasta phraghsála16/04/2018 05:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Statement-March-Findings-from-the-Household-Waste-Collection-Price-Monitoring-Group--Trend-shows-residential-waste-collecti.aspxTaispeánann an treocht go bhfuil costais bailithe fós socairTaispeánann an treocht go bhfuil costais bailithe dramhaíola tí fós socair ach go gcaithfidh soláthraithe margaidh rannpháirtíocht níos mó a bheith acu le tomhaltóirí maidir le struchtúir chasta phraghsála16/04/2018 05:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/European-Investment-Bank-announcement-of-funding-for-National-Broadband-Plan-is-welcomed-by-the-Minister-for-Communications.aspxFáilte curtha ag an Aire Naughten roimh Mhaoiniú don Phlean NáisiúntaTá fáilte curtha ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D. roimh an bhfógra ó Bhord an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) go bhfuil €500 milliún d’airgeadú ceadaithe acu do Phlean Náisiúnta Leathanbhanda13/04/2018 16:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Naughten-Announces-Industry-Funding-for-Gum-Litter-Awareness-Programme---Renewed-Agreement-between-Department-and-.aspxFógraítear Maoiniú Tionscail don Chlár Feasachta ar Bhruscar Guma Cog.Fógraíonn Naughten Maoiniú Tionscail don Chlár Feasachta ar Bhruscar Guma Coganta02/04/2018 11:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Denis-Naughten-confirms-Ireland’s-readiness-for-eCall.aspxDeimhníonn an tAire Denis Naughten go bhfuil Éire réidh do ríomhGhlaoUasghrádaíodh Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) na hÉireann ionas go bhfuil a bonneagar in ann cumarsáid ríomhGhlao a láimhseáil31/03/2018 16:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Naughten-announces-deeper-energy-efficiency-upgrades-for-homes-.aspxFógraítear uasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh níos doimhneFógraíonn an tAire Naughten uasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh níos doimhne do thithe29/03/2018 16:55:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Denis-Naughten-acknowledges-report-Supporting-Digital-Literacy-Among-Older-People-published-by-Age-Action.aspxTacaíonn an tAire leis an Tuarascáil um Litearthacht DhigiteachTugann an tAire Denis Naughten aitheantas don tuarascáil Ag Tacú le Litearthacht Dhigiteach i measc Seandaoine a d'fhoilsigh Age Action29/03/2018 15:40:00

Eolas tábhachtach maidir le fianáin agus suíomh gréasáin Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil. Ach úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo, toilíonn tú le húsáid fianán de réir ár bPolasaí Fianán Cookie Polasaí.