You are here:

Preaseisiúintí

Filter by

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Richard-Bruton-TD-hosts-Climate-Action-Youth-Town-Hall-with-Schools-from-North-Dublin-in-Mount-Temple-.aspxIs mian leis an Aire Bruton cluinstin ó scoileanna áitiúlaTiocfaidh tithe is teo, pobail a bhfuil nasc is fearr eatarthu, feirmeoireacht chliste agus geilleagar is inbhuanaithe de thairbhe an Phlean25/10/2019 09:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Statement-from-Minister-Bruton-on-2018-Greenhouse-Gas-Emissions.aspxRáiteas ón Aire Bruton ar astaíochtaí de gháis cheaptha teasa in 2018Ráiteas ón Aire Bruton ar astaíochtaí de gháis cheaptha teasa in 201823/10/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Residential-waste-collection-prices-show-continued-stability-in-September.aspxPraghsanna bailithe dramhaíola cónaithe cobhsaí i gcónaí Praghsanna bailithe dramhaíola cónaithe cobhsaí i gcónaí i mí Mheán Fómhair17/10/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Statement-.aspxRáiteas an Aire Bruton agus an Aire Canney ar Bhord na MónaRáiteas an Aire Bruton agus an Aire Canney ar Bhord na Móna16/10/2019 17:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/New-geochemical-and-geophysical-data-released-by-Tellus-Survey-at-Geological-Survey-Ireland.aspxSonraí nua geoiceimiceacha agus geoifisiceacha eisithe Sonraí nua geoiceimiceacha agus geoifisiceacha eisithe ag Suirbhéireacht Tellus de chuid Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann 15/10/2019 08:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Annual-INFOMAR-Seminar-in-Dingle-to-focus-on-the-role-of-seabed-mapping-in-coastal-communities--1014-5426.aspxSeimineár bliantúil INFOMAR sa DaingeanGrinneall na farraige, longbhriste agus eolaíocht ag seimineár bliantúil INFOMAR sa Daingean, 16-17 Deireadh Fómhair13/10/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/-Budget-2020,-Giving-Ireland-a-Sustainable-Future.aspxBuiséad 2020 – Todhchaí na hÉireann a bheith inbhuanaitheBuiséad 2020 – Todhchaí na hÉireann a bheith inbhuanaithe08/10/2019 14:45:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-of-State-Sean-Canney-T-D--gives-keynote-address-at-the-Mining-Ireland-2019-Conference.aspxSpreagaitheasc tugtha ag an Aire Stáit Seán Canney T.D.Spreagaitheasc tugtha ag an Aire Stáit Seán Canney T.D. ag Comhdháil Mhianadóireacht Éireann 201908/10/2019 12:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-of-State-for-Community-Development,-Natural-Resources-and-Digital-Development-Seán-Canney-T-D-,-announces-the-laun.aspxSuirbhé náisiúnta ar úsáideoirí idirlín in Éirinn seolta Seoladh suirbhé náisiúnta ar úsáideoirí idirlín in Éirinn fógartha ag an Aire Stáit Forbartha Pobail, Acmhainní Nádúrtha agus Forbartha Digití, Seán Canney T.D.03/10/2019 11:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Press-Release-Government-Secures-€530m-EU-grant-for-Celtic-Interconnector.aspxDeontas €530m ón AE faighte ag an Rialtas le haghaidh an Idirnascaire Deontas €530m ón AE faighte ag an Rialtas le haghaidh an Idirnascaire Cheiltigh02/10/2019 12:30:00

Eolas tábhachtach maidir le fianáin agus suíomh gréasáin Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil. Ach úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo, toilíonn tú le húsáid fianán de réir ár bPolasaí Fianán Cookie Polasaí.