You are here:

Praghsanna bailithe dramhaíola cobhsaí i mí Iúil – an Grúpa Faireacháin Praghsanna

27 Lúnasa, 2019

 

20 Lúnasa 2019

 

Sonraí Iúil 2019 – Bhí an costas ar dhramhaíl tí a bhailiú cobhsaí i mí Iúil le hais praghsanna i mí Mheithimh. Tá an tátal seo bunaithe ar an anailís is déanaí atá déanta ag an nGrúpa Faireacháin Praghsanna, a bhíonn ag déanamh faireacháin go gníomhach ar 26 soláthróir seirbhísí ar fud na tíre. Tá 19 gcomhlacht éagsúla i gceist agus bíonn cuid acu ag feidhmiú i níos mó ná réimse amháin.

 

Tá cúrsaí praghsála i dtaca le bailiú dramhaíl tí casta

Tairgeann cuid mhaith de na gnólachtaí bailithe dramhaíola a ndearnadh faireachán orthu pacáistí éagsúla bailithe dramhaíola dá gcustaiméirí. Fágann sé sin go bhfuil i bhfad níos mó pacáistí bailithe dramhaíola ann ná gnólachtaí.  

 

I mí Iúil, 46 líon iomlán na bpacáistí bailithe dramhaíola a cláraíodh, is é sin laghdú ar a trí le hais mhí Mheithimh (tá briseadh síos iomlán ar na seirbhísí uile a thairgtear le fáil sa tuarascáil seo).

 

Le linn an fheachtais rúnghlaonna i mí Iúil, níor tháinig athrú ar bith ar líon iomlán na bpacáistí praghsála – 8 gcinn – le hais na míosa roimhe sin. Ar na pacáistí praghsála atá ar fáil tá táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchainE-tag agus roghanna eile (tá liosta iomlán na samhlacha praghsála le fáil sa tuarascáil seo, sa chuid ina bhfuil anailís ar shonraí).

 

Athruithe ar phraghsanna

Tháinig athrú ar roinnt praghsanna sa 46 plean praghsála: cláraíodh roinnt méaduithe agus roinnt laghduithe.  

 

Is iad seo a leanas na praghasluainithe i mí Iúil:

 

 1. Soláthróir Seirbhísí K – D'ardaigh sé an táille sheirbhíse ó €24.16 go €26.17 - (Táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg as meáchan os cionn an lamháltais)
 2. Soláthróir Seirbhísí – D'ísligh sé an táille sheirbhíse ó €28.00 go €25.00 (Táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg as meáchan os cionn an lamháltais).
 3. Soláthróir Seirbhísí – D'ardaigh sé an táille sheirbhíse mhíosúil ó €26.75 go €29.00 (Táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg as meáchan os cionn an lamháltais).
 4. Soláthróir Seirbhísí – D'ardaigh sé an táille sheirbhíse ó €10.00 go €10.50 (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchain).
 5. Soláthróir Seirbhísí – D'ísligh sé an táille sheirbhíse in aghaidh an kg ó €0.22 go €0.19 (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchain).
 6. Soláthróir Seirbhísí – D'ardaigh sé an táille sheirbhíse ó €13.17 go €13.50 - (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide)
 7. Soláthróir Seirbhísí F – D'ardaigh sé an táille sheirbhíse ó €25.80 go €26.00 (Táille sheirbhíse móide táille bhanda meáchain).

Sonraí praghsanna a chur in iúl

Go ginearálta, bhí nochtadh eolais faoi phraghsanna sásúil. Dúirt baill foirne i gcomhlachtaí áirithe le glaoiteoirí dul ar a suíomh gréasáin leis an eolas is deireanaí faoi phraghsanna a fháil.

 

An fáth nach luaitear ainmneacha leis an eolas a thugaimid

Is é seo a leanas cuspóir an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna: a fháil amach an mbíonn luainiú ar na praghsanna a íocann sealbhóirí tí as bailiú dramhaíola tí, an luainiú sin a rianú, agus sa chás ina mbíonn luainiú ann, a fháil amach cé mhéad de luainiú atá i gceist. Chuige sin, bíonn cur chuige na rúnsiopadóireachta in úsáid agus cuirtear i bhfeidhm é i leith cion de na gnólachtaí ceadúnaithe bailithe dramhaíola. Ní féidir ainmneacha na ngnólachtaí a ndéantar faireachán gníomhach orthu a fhoilsiú, áfach, siocair nach ndéantar faireachán ar phraghsanna ach i gcuid den mhargadh agus ní sa mhargadh iomlán.  

 

Comhdhéanamh an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna

Tá ionadaithe ó na heagrais seo a leanas sa ghrúpa:

 

 • An Rannóg um an Beartais Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní
 • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son an hAeráide agus Comhshaoil
 • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh
 • Shelfwatch – grúpa neamhspleách faireacháin praghsanna, agus
 • Frank Conway (MoneyWhizz) – saineolaí neamhspleách ar thomhaltóirí.

 

Go dtí seo, tá an Grúpa Faireacháin Praghsanna i ndiaidh theacht le chéile ceithre huaire is fiche: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig 2018, 9 Eanáir, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil, 14 Lúnasa, 11 Meán Fómhair, 16 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 11 Nollaig 2018, 15 Eanáir, 12 Feabhra, 14 Márta, 9 Aibreán, 14 Bealtaine, 11 Meitheamh, 9 Iúil agus 20 Lúnasa 2019. 

 

 

CRÍOCH

 

Cuirtear aighneachtaí chuig: pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tugtar ar aird gur bunaíodh an cuntas ríomhphoist seo le gur féidir le daoine eolas ábhartha faoi phraghsanna a chur chuig an nGrúpa. Déanfaidh an Grúpa an t-eolas uile a chuirfear chuige faoi phraghsanna a íocann úsáideoirí cónaitheacha as bailiú dramhaíola tí a mheas. Ar an drochuair, ní féidir leis an nGrúpa freagraí a chur ar ais ar na ríomhphoist a fhaigheann siad. ​


Press Release Documents