You are here:

GFP – Praghsanna bailithe dramhaíola cobhsaí den chuid is mó i mí Lúnasa

18 Meán Fómhair 2019

Sonraí Lúnasa 2019 – Bhí na praghsanna ar dhramhaíl tí a bhailiú cobhsaí den chuid is mó i mí Lúnasa le hais mhí Iúil. Tá an tátal seo bunaithe ar an anailís is déanaí atá déanta ag an nGrúpa Faireacháin Praghsanna, a bhíonn ag déanamh faireacháin go gníomhach ar 26 soláthróir seirbhísí ar fud na tíre. Tá 19 gcomhlacht éagsúla i gceist agus bíonn cuid acu ag feidhmiú i níos mó ná réimse amháin.

 

Tá cúrsaí praghsála i dtaca le bailiú dramhaíl tí casta

Tairgeann cuid mhaith de na gnólachtaí bailithe dramhaíola a ndearnadh faireachán orthu pacáistí éagsúla bailithe dramhaíola dá gcustaiméirí. Fágann sé sin go bhfuil i bhfad níos mó pacáistí bailithe dramhaíola ann ná gnólachtaí.

 

I mí Lúnasa, 49 líon iomlán na bpacáistí bailithe dramhaíola a cláraíodh, is é sin méadú ar a trí le hais mhí Iúil. Cláraíodh 49 pacáiste i mí Mheithimh freisin (tá briseadh síos iomlán ar na seirbhísí uile a thairgtear le fáil sa tuarascáil seo).

 

Le linn an fheachtais rúnghlaonna i mí Lúnasa, níor tháinig athrú ar bith ar líon iomlán na bpacáistí praghsála – 8 gcinn – le hais na míosa roimhe sin. Ar na pacáistí praghsála atá ar fáil tá táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchainE-tag agus roghanna eile (tá liosta iomlán na samhlacha praghsála le fáil sa tuarascáil seo, sa chuid ina bhfuil an anailís ar shonraí).

 

Athruithe ar phraghsanna

Tháinig athrú ar roinnt praghsanna sa 49 plean praghsála: cláraíodh roinnt méaduithe agus roinnt laghduithe.  

 

Is iad seo a leanas na praghasluainithe i mí Lúnasa:

 

1.       Soláthróir Seirbhísí – D'ísligh sé an táille sheirbhíse ó €20.95 go €18.50 - (Táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg as meáchan os cionn an lamháltais)

2.       Soláthróir Seirbhísí – D'ardaigh sé an táille sheirbhíse ó €25.00 go €28.00 (Táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg as meáchan os cionn an lamháltais).

3.       Soláthróir Seirbhísí – D'ísligh sé an táille in aghaidh an kg ar an araid dramhaíola ó 35 cent go 33 cent (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchain).

4.       Soláthróir Seirbhísí – D'ardaigh sé an táille sheirbhíse ó €13.17 go €13.50 agus mhéadaigh sé an táille in aghaidh na tógála ar an araid múirín ó €4 go €5 - (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide).  

5.       Soláthróir Seirbhísí – D'ardaigh sé an táille sheirbhíse ó €10.00 go €10.50 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide)

6.       Soláthróir Seirbhísí – D'ísligh sé na táillí in aghaidh na tógála maidir le gach araid: laghdaíodh an praghas as athchúrsáil ó €4 go €3.80; laghdaíodh an praghas as ábhar orgánach ó €5.50 go €5.20; laghdaíodh an praghas as dramhaíl ó €12 go €11.20 - (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide)

7.       Soláthróir Seirbhísí F – D'ísligh sé an táille sheirbhíse ó €26.00 go €25.80; is aisiompú díreach an t-athrú praghsála seo ar an athrú a rinneadh an mhí roimhe sin - (táille sheirbhíse móide táille banda meáchain).

8.       Soláthróir Seirbhísí – Ardaíodh an táille in aghaidh na tógála maidir leis an araid dramhaíola ar 30 cent, go €9.35 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide móide táille in aghaidh an kg breise).

9.        Cuideachtaí X agus W – d'ardaigh siad beirt an táille in aghaidh na tógála maidir leis an araid dramhaíola ó €9.90 go €10.50, maidir leis an araid ábhair orgánaigh ó €4.90 go €5.50, agus maidir le hathchúrsáil ó €1.00 go €1.25 - (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide móide táille in aghaidh an kg breise).

Sonraí praghsanna a chur in iúl

Go ginearálta, is beag deacracht a bhí ann eolas a fháil faoi phraghsanna ó chuideachtaí bailithe dramhaíola le linn na bhfeachtas rúnghlaonna i mí Lúnasa.

 

An fáth nach luaitear ainmneacha leis an eolas a thugaimid

Is é seo a leanas cuspóir an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna: a fháil amach an mbíonn luainiú ar na praghsanna a íocann sealbhóirí tí as bailiú dramhaíola tí, an luainiú sin a rianú, agus sa chás ina mbíonn luainiú ann, a fháil amach cé mhéad de luainiú atá i gceist. Ní féidir ainmneacha na ngnólachtaí a ndéantar faireachán gníomhach orthu a fhoilsiú, áfach, siocair nach ndéantar faireachán ar phraghsanna ach i gcuid den mhargadh agus ní sa mhargadh iomlán.   

Comhdhéanamh an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna

Tá ionadaithe ó na heagrais seo a leanas sa ghrúpa:

  • An Rannóg um an Beartais Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní
  • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son an hAeráide agus Comhshaoil
  • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh
  • Shelfwatch – grúpa neamhspleách faireacháin praghsanna, agus
  • Frank Conway (MoneyWhizz) – saineolaí neamhspleách ar thomhaltóirí.

 

Go dtí seo, tá an Grúpa Faireacháin Praghsanna i ndiaidh theacht le chéile cúig uaire is fiche: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig 2018, 9 Eanáir, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil, 14 Lúnasa, 11 Meán Fómhair, 16 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 11 Nollaig 2018, 15 Eanáir, 12 Feabhra, 14 Márta, 9 Aibreán, 14 Bealtaine, 11 Meitheamh, 9 Iúil, 20 Lúnasa 2019 agus 10 Meán Fómhair, 2019.  

 

Tá an anailís ar phraghsanna mhí Lúnasa le fáil anseo.

 

CRÍOCH

Cuirtear aighneachtaí chuig: pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tugtar ar aird gur bunaíodh an cuntas ríomhphoist seo le gur féidir le daoine eolas ábhartha faoi phraghsanna a chur chuig an nGrúpa. Déanfaidh an Grúpa an t-eolas uile a chuirfear chuige faoi phraghsanna a íocann úsáideoirí cónaitheacha as bailiú dramhaíola tí a mheas. Ar an drochuair, ní féidir leis an nGrúpa freagraí a chur ar ais ar na ríomhphoist a fhaigheann siad.   ​

Press Release Documents