You are here:

Triúr ceaptha as an nua ar Bhord Iascaigh Intíre Éireann

 4 Meitheamh 2019

Cheap an tAire Stáit sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, an tAire Seán Canney T.D., Séamus Boland, Michael McGreal agus Marie Louise Heffernan ar na mallaibh ar Bhord Iascaigh Intíre Éireann.

 

Léirigh an tAire Stáit Canney a shástacht leis na ceapacháin seo agus dúirt, "Tugann an triúr iarrthóirí rathúla seo leo taithí mhór agus saineolas chuig Bord Iascaigh Intíre Éireann. Tá taithí ag Séamus Boland agus ag Michael McGreal go háirithe i rialú corparáideach, i bhforbairt eagraíochtaí agus i mbainistiú athraithe. Tá Marie Louise Heffernan an-oilte i gcúrsaí comhshaoil agus bithéagsúlachta. Guím gach rath orthu ina ról mar chomhaltaí boird."

 

Is de bhun Alt 12 den Acht um Iascach Intíre 2010 agus de réir na dTreoirlínte faoi Cheapacháin ar Bhoird Stáit a rinneadh na ceapacháin seo.

Press Release Documents