You are here:

Tugann Tellus faoin Spéir os cionn Mhaigh Eo

20 Aibreán 2017

Beidh gach súil ar an spéir os cionn Chontae Mhaigh Eo thuaidh agus Chontae Dhún na nGall thiar agus tús á chur sna réigiúin leis an gcéim aeir is déanaí de Tellus, mórshuirbhéireacht gheolaíochta ar Éirinn.

Chun sonraí a bhailiú, beidh eitleán a eitlíonn go híseal agus a bhfuil teicneolaíocht úrscothach ann ag trasnú na spéire as seo go fómhar (ag brath ar an aimsir). Beidh an t-aerárthach, eitleán bán a bhfuil dhá lián air agus a bhfuil an chláruimhir C-GSGF air, bunaithe ag Aerfort Shligigh agus beidh sé i mbun suirbhéireachta ar cheantair thuaithe ag airde 60m – thart ar ocht n-oiread airde gnáth-thí dhá stór, mar atá faofa ag Údarás Eitlíochta na hÉireann.

Dúirt an Dr James Hodgson, Bainisteoir an Chláir Geoifisice do Tellus:

"Is tionscadal tábhachtach spreagúil é Tellus atá ag cabhrú linn faisnéis gheolaíoch shuntasach faoi Éirinn a aimsiú.

"Faoi 2017 déanach, measaimid go mbeidh suirbhéireacht déanta againn ar 50% d'Éirinn agus tabharfaidh na sonraí a thiocfaidh as sin tuiscint níos fearr dúinn ar an timpeallacht áitiúil, ar bhainistíocht ithreach agus ar an gcumas ó thaobh acmhainní nádúrtha de i Maigh Eo. Ba mhaith linn freisin buíochas a ghabháil leis an bpobal áitiúil as ucht tacaíocht leanúnach a thabhairt don tsuirbhéireacht."

Tá Tellus faoi stiúir Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann agus tá sé á mhaoiniú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Chun eolas breise a fháil faoi Tellus, pleananna eitilte seachtainiúla san áireamh, tabhair cuairt ar  www.tellus.ie. Má tá aon imní ort faoi bheostoc íogair, cuir glaoch, le do thoil, ar Líne Faisnéise Shaorghlao Tellus ar 1800 303 516.

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí

  • Is í Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (SGÉ) an Ghníomhaireacht Náisiúnta Domhaneolaíochta. Tá sí freagrach as comhairle agus faisnéis gheolaíochta a chur ar fáil agus as sonraí a shealbhú chun na críche sin. Déanann SGÉ táirgí éagsúla, lena n-áirítear léarscáileanna, tuarascálacha agus bunachair sonraí, agus is lárionad eolais agus comhpháirtí tionscadail é le haghaidh gach gné de gheolaíocht na hÉireann. Is rannán den Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (DCCAE) é SGÉ.(www.gsi.ie).
  • Cuirfear torthaí ón gcéim nua seo den tionscadal le sonraí Tellus atá ann cheana féin chun léarscáileanna gan uaim a dhéanamh, a bheidh ar fáil  saor in aisce do gach duine ag www.tellus.ie.
  •  Ba í Tellus bandia talún na Rómhánach, ar tugadh Terra Mater uirthi freisin.

Press Release Documents