You are here:

Ráiteas ón Aire Cumarsáide, Denis Naughten TD, ar Thuarascáil an Chomhchoiste Oireachtais ar Mhaoiniú na Craoltóireachta Seirbhíse Poiblí sa Todhchaí

28 Samhain 2017

Faigheann an tAire Denis Naughten Tuarascáil an Chomhchoiste Oireachtais ar Mhaoiniú na Craoltóireachta Seirbhíse Poiblí sa Todhchaí.

"Táim buíoch de chomhaltaí an Choiste as a dtiomantas agus as a bplé thar thréimhse fhada chun an Tuarascáil thábhachtach seo, a bhfuil níos mó ná 300 leathanach inti, a chur le chéile. Táim chun ábhar agus moltaí na tuarascála, a chuirfidh bonn eolais faoi roghanna beartais sa réimse seo sa todhchaí, a scrúdú go mion. Aithním go hiomlán an ról tábhachtach atá ag na meáin seirbhíse poiblí i sochaí dhaonlathach agus an gá atá le deimhin a dhéanamh de go gcuirtear dóthain acmhainní ar fáil dóibh le go mbeidh siad in ann leanúint dá sainchúram a chomhlíonadh. Tá sé i gceist agam moltaí i dtaca le roghanna maoiniúcháin a chur faoi bhráid na Comh-aireachta go luath sa Bhliain Nua."

Críoch

Press Release Documents