You are here:

Ráiteas ón Aire Naughten ar “Inside Facebook: Secrets of the Social Network”

Ráiteas ón Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil Denis Naughten T.D., ar "Inside Facebook: Secrets of the Social Network" a craoladh ar Channel 4 ar 17 Iúil 2018

 

Nua-Eabhrac – 18 Iúil 2018

 

Tá mé ag freastal ar Fhóram Polaitíochta Ardleibhéil NA ar Fhorbairt Inbhuanaithe i Nua-Eabhrac an tseachtain seo, ar an drochuair, tá mé ar an eolas faoina bhfuil sa chlár ar Channel 4 agus is cúis mhór imní dom é. Sa chlár a craoladh tarraingítear ceisteanna tromchúiseacha don chuideachta maidir leis an dóigh a láimhseálann sé tuairiscí faoi ábhar díobhálach nó mídhleathach a iompraítear ar a ardán; na nósanna imeachta inmheánacha atá i bhfeidhm aige chun ábhar díobhálach nó mídhleathach ar a ardán a mhaolú; agus na córais atá i bhfeidhm ag an gcuideachta le tuairisc a thabhairt ar chásanna mí-úsáide, ar chásanna a mheastar a bheith ina gcásanna mí-úsáide nó gníomhaíocht mhídhleathach eile do na húdaráis chuí, lena n-áirítear An Garda Síochána. 

Is léir gur theip ar Facebook cloí leis na caighdeáin a mbíonn an pobal ag dúil leo, agus an ceart acu. D'iarr mé cruinniú práinneach le lucht bainistíochta Facebook agus beidh an cruinniú sin ar siúl anseo i Nua-Eabhrac Déardaoin 19 Iúil.

Press Release Documents