You are here:

Ráiteas an Aire Bruton

​​

Fáiltím roimh chinneadh an Choimisiúin Eorpaigh inniu chun deonú cúnaimh stáit don Phlean Leathanbhanda Náisiúnta a cheadú.

Cuirfear leathanbhanda ardluais ar fáil do 1.1 milliún duine, beagnach an cheathrú chuid de dhaonra na tíre, trí bhíthin an Phlean Leathanbhanda Náisiúnta. Gan leathanbhanda ardluais bheadh sé i bhfad níos deacra poist nua a mhealladh chuig ceantair thuaithe agus deiseanna nua fiontair a fhorbairt agus bheadh sé níos deacra na poist atá sna limistéir sin faoi láthair a choinneáil. Cuirfidh leathanbhanda ardluais ar chumas daoine oibriú ó áiteanna lasmuigh den ionad oibre, rud a laghdóidh brú tráchta agus astuithe. Tá réabhlóid dhigiteach ar siúl i gcúrsaí oideachais, cúram sláinte, feirmeoireacht agus turasóireacht agus cinnteoidh leathanbhanda ardluais go dtarlóidh sí sna ceantair thuaithe in Éirinn freisin. Cinnteoimid nach bhfágtar na ceantair thuaithe ar gcúl.

 

Cuireann cinneadh an Choimisiúin inniu ar chumas an rialtais leanúint ar aghaidh le síniú chonradh an Phlean Leathanbhanda Náisiúnta le National Broadband Ireland a thosóidh ag síneadh 147,000km de shnáithín amach chuig tithe, feirmeacha, gnólachtaí agus scoileanna ar fud na tíre seo againne.

Nótaí don eagarthóir:

Cheap an Rialtas National Broadband Ireland (NBI) mar Thairgeoir Roghnaithe an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda (NBP) i mí na Bealtaine 2019. Ó shin i leith tá na hoifigigh ag déanamh na hoibre atá riachtanach ó thaobh cúrsaí airgeadais agus an obair conartha ó thaobh díchill chuí sula bhféadfar conradh a thabhairt chun críche. Tá an obair seo ag dul ar aghaidh.  ​

Tá siad seo a leanas le clúdach ag an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda:

 

·         1.1 milliún duine

·         Thart ar 100,000 fiontar

o            54,566 feirm

o            44,000 gnólacht

·         695 scoil

·         Tá siad sin scaipthe ar fud thart ar 96% d'achar talún na tíre


Press Release Documents