You are here:

Luainiú ar phraghsanna bailithe dramhaíl tí i mí Eanáir

 

20 Feabhra 2020

 

Sonraí Eanáir 2020 – Cláraíodh ardluainiú praghsanna i mí Eanáir. Bhí réimse praghasluainithe ann, ina measc ardú agus ísliú táillí seirbhíse míosúla, ardú agus ísliú táillí tógála dramhaíola, ábhair in-athchúrsáilte agus múirín, agus ardú agus ísliú táillí in aghaidh an kg barrachais.  

 

Tá sonraí praghsanna mhí Eanáir bunaithe ar anailís a rinneadh ar réimse gnólachtaí ceadúnaithe a bhailíonn dramhaíl tí. Tá 19 gcomhlacht ar leith i gceist agus bíonn cuid acu ag feidhmiú i níos mó ná réimse amháin. Rinneadh monatóireacht ar 26 mhargadh san iomlán.  

 

Tá cúrsaí praghsála i dtaca le bailiú dramhaíl tí casta agus tá an chuma air go bhfuil iarrachtaí na ngnólachtaí bailithe dramhaíola ar shruthlíniú a dhéanamh orthu á ndaingniú.

Cé go dtairgeann formhór na ngnólachtaí a bhailíonn dramhaíl tí pacáistí éagsúla bailithe dramhaíola dá gcustaiméirí, thugamar faoi deara go raibh formhór acu ag tairiscint an chineál céanna pacáiste, mar atá táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg bhreise os cionn an lamháltais.

Baineadh úsáid as taictic nua le linn an fheachtais rúnsiopadóireachta chun praghsanna a dhearbhú. Ní dhearna na rúnghlaoiteoirí ach na praghsanna a bhí á gcur ar fáil ag baill foirne atá fostaithe i ngnólachtaí bailithe dramhaíola a bhreathnú. Cé gur thug formhór na ngnólachtaí eolas faoin bpacáiste ba mhó éileamh acu, léiríodh gur theip orthu a rá le glaoiteoirí dul ar shuíomh an chomhlachta chun na tairiscintí eile a bhí ar fáil a fheiceáil. Mar sin, ní raibh eolas á thabhairt sa chéad dul síos maidir le tuairim is 33% de na tairiscintí a bhí ar fáil.  

 

Ar an gcéad radharc, shílfeá go raibh líon suntasach pacáistí praghsála fágtha ar lár ag na gnólachtaí, ach ar an dara radharc, ba léir go raibh tairiscintí eile ar fáil ag cuid mhaith de na comhlachtaí ach gur ar a suíomhanna gréasáin amháin a chuir siad eolas orthu ar fáil.  

 

Tá ceisteanna tábhachtacha a bhaineann le seirbhís do chustaiméirí anseo, mar tá pacáistí áirithe bailithe dramhaíola ar fáil ach níl eolas orthu á chur ar fáil ar an nguthán. Mar sin, féadfaidh sé nach mbeidh daoine a dhéanann teagmháil le gnólachtaí ar an eolas faoin réimse leathan tairiscintí atá ar fáil dóibh agus, níos tábhachtaí arís, i gcuid mhór cásanna, níltear a rá le glaoiteoirí amharc ar shuíomhanna na gcomhlachtaí chun liosta iomlán a fháil de na tairiscintí atá ar fáil. 

 

I mí Eanáir, ní raibh aon athrú ar líon iomlán na bpacáistí praghsála, is é sin 8. Ar na pacáistí praghsála atá ar fáil tá táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchainE-tag agus roghanna eile. Is é 46 líon iomlán na bpacáistí praghsála maidir le bailiú dramhaíola sna gnólachtaí a ndearnadh faireachán orthu, sin laghdú ar a trí le hais na míosa roimhe sin. Tá briseadh síos iomlán ar na seirbhísí uile a thairgtear le fáil sa chuid sin den tuarascáil seo ina bhfuil na sonraí tugtha.

Athruithe ar phraghsanna

Is iad seo a leanas na praghasluainithe i mí Eanáir:

 

 1. Soláthróir Seirbhísí A – D'ardaigh siad na táillí tógála dramhaíola, ábhair in-athchúrsáilte agus ábhair orgánaigh ó €7.50 go €10, ó €0 go €5.50, agus ó €4 go €5.50, faoi seach - (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide).  
 2. Soláthróir Seirbhísí A – D'ísligh siad an táille in aghaidh an kg dramhaíola ó €0.35 go €0.33 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchain).
 3. Soláthróir Seirbhísí B – D'ardaigh siad an táille as dramhaíl bharrachais a thógáil ó €0.12 go €0.24 (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg barrachais os cionn an lamháltais).
 4. Soláthróir Seirbhísí B – Chuir siad táille bhreise 18 cent in aghaidh an kg ar athchúrsáil (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchain).
 5. Soláthróir Seirbhísí B – D'ardaigh siad an táille tógála meáchain ó €9 go €10 agus an táille tógála ábhair orgánaigh ó €5 go €5.50 (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide).
 6. Soláthróir Seirbhísí C – D'ardaigh siad an táille sheirbhíse mhíosúil ó €10.50 go €15 (táille sheirbhíse móide táille in aghaigh an kg meáchain).
 7. Soláthróir Seirbhísí C – D'ísligh siad an táille sheirbhíse mhíosúil ó €13.50 go €10.50 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide).
 8. Soláthróir Seirbhísí D – D'ísligh siad an táille sheirbhíse bhliantúil ó €25.83 go €19 in aghaidh na míosa - (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan barrachais os cionn an lamháltais).
 9. Soláthróir Seirbhísí E – D'ardaigh siad an táille sheirbhíse bhliantúil ó €25.83 go €26.67 (táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg barrachais os cionn an lamháltais). Tairgeann an soláthróir seo an pacáiste céanna i gceantar eile, mar ar ardaigh siad an táille sheirbhíse bhliantúil ó €29.16 go €30.
 10. Soláthróir Seirbhísí F – D'ardaigh siad an táille sheirbhíse bhliantúil ó €23.17 go €25.80 (táille sheirbhíse móide táille bhanda meáchain). I gcás an tsoláthróra seo, ardaíonn agus titeann a bpraghsanna gach mí. Leis an bpraghas seo, tá siad ar ais sa bhanda meánach táille maidir leis an tréimhse ó thús na sraithe seo.
 11. Soláthróir Seirbhísí G – D'ardaigh siad an táille sheirbhíse bhliantúil ó €25.50 go €27 (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan barrachais os cionn an lamháltais).
 12. Soláthróir Seirbhísí I – D'ardaigh siad an táille as dramhaíl a thógáil ó €12 go €13.50; €12 an praghas atá á lua le táillí tógála ábhair in-athchúrsáilte agus múirín, méadú ó €3 (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan barrachais os cionn an lamháltais).
 13. Soláthróir Seirbhísí L – D'ardaigh siad an táille sheirbhíse mhíosúil ó €7.40 go €8.40 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide móide táille in aghaidh an kg barrachais). 
 14. Soláthróir Seirbhísí M – D'ardaigh siad an táille sheirbhíse bhliantúil ó €10.75 go €12.50 agus fuair siad réidh leis an táille araide múirín (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchain).
 15. Soláthróir Seirbhísí O – D'ardaigh siad an táille tógála dramhaíola ó €9.05 go €9.35 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide móide táille in aghaidh an kg barrachais). 
 16. Soláthróir Seirbhísí S – D'ísligh siad an táille sheirbhíse bhliantúil ó €29.00 go €26.75 (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan barrachais os cionn an lamháltais).
 17. Soláthróir Seirbhísí W – D'ísligh siad an táille tógála múirín ó €5.50 go €5 agus d'ardaigh siad an táille tógála ábhair in-athchúrsáilte ó €1.25 go €1.75 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide móide táille kg barrachais).
 18. Soláthróir Seirbhísí Y – D'ísligh siad an táille tógála múirín ó €5.50 go €5 agus d'ardaigh siad an táille tógála ábhair in-athchúrsáilte ó €1.25 go €1.75 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide móide táille kg barrachais).

Sonraí praghsanna a chur in iúl

Le linn an fheachtais faireacháin praghsanna i mí Eanáir, agus mar a dúradh thuas, nuair a rinneadh teagmháil le gnólachtaí ar an nguthán amháin, is eolas ar an tseirbhís is mó éileamh amháin a thug siad agus níor mhol siad do ghlaoiteoirí dul ar a suíomhanna gréasáin chun eolas a fháil ar thairiscintí eile.

 

An fáth nach luaitear ainmneacha leis an eolas a thugaimid

Is é seo a leanas cuspóir an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna: a fháil amach an mbíonn luainiú ar na praghsanna a íocann sealbhóirí tí as bailiú dramhaíola tí, an luainiú sin a rianú, agus sa chás ina mbíonn luainiú ann, méid an luainithe a fháil amach. Is le rúnsiopadóireacht i gcion de na gnólachtaí ceadúnaithe bailithe dramhaíola a dhéantar seo. Ní féidir ainmneacha na ngnólachtaí a ndéantar faireachán gníomhach orthu a fhoilsiú, áfach, siocair nach ndéantar faireachán ar phraghsanna ach i gcuid den mhargadh agus ní sa mhargadh iomlán. 

 

Comhdhéanamh an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna

Tá ionadaithe ó na heagrais seo a leanas sa ghrúpa:

 • An Rannóg um an Beartas Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní
 • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son an hAeráide agus Comhshaoil
 • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh
 • Shelfwatch – grúpa neamhspleách faireacháin praghsanna, agus
 • Frank Conway (MoneyWhizz) – saineolaí neamhspleách ar thomhaltóirí.


 
Go dtí seo, tá an Grúpa Faireacháin Praghsanna i ndiaidh theacht le chéile tríocha uair: 13 Meán Fómhair 2017, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig, 9 Eanáir 2018, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil, 14 Lúnasa, 11 Meán Fómhair, 16 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 11 Nollaig 2018, 15 Eanáir 2019, 12 Feabhra, 14 Márta, 9 Aibreán, 14 Bealtaine, 11 Meitheamh, 9 Iúil, 20 Lúnasa 2019, 10 Meán Fómhair 2019, 8 Deireadh Fomhair 2019, 12 Samhain 2019, 16 Nollaig 2019, 22 Eanáir 2020 agus 17 Feabhra 2020.

Tá an anailís mhíosúil le fáil ar shuíomh na Roinne anseo.

CRÍOCH

Cuirtear aighneachtaí chuig: pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tugtar ar aird gur bunaíodh an cuntas ríomhphoist seo le gur féidir le daoine eolas ábhartha faoi phraghsanna a chur chuig an nGrúpa. Déanfaidh an Grúpa an t-eolas uile a chuirfear chuige faoi phraghsanna a íocann úsáideoirí cónaithe as bailiú dramhaíola tí a mheas. Ar an drochuair, ní féidir leis an nGrúpa freagraí a chur ar ais ar na ríomhphoist a fhaigheann siad.

Press Release Documents