You are here:

Táillí bailithe dramhaíola tí cobhsaí i mí Feabhra

26 Márta, 2020

Sonraí faoi Fheabhra 2020 – D'éirigh praghsanna cobhsaí arís sa mhargadh bailithe dramhaíola tí i mí Feabhra, i ndiaidh gur cláraíodh líon suntasach athruithe an mhí roimhe sin. Mar sin féin, thuairiscigh roinnt gnólachtaí go raibh a bpraghsanna á n-athrú acu, lena n-áirítear athrú ar tháillí seirbhíse bliantúla, ar tháillí tógála dramhaíola agus ar tháillí éagsúla in aghaidh an kg barrachais.

Bhí an fhormáid chéanna chun sonraí praghsála a dheimhniú in úsáid i mí Feabhra agus a bhí sna míonna roimhe sin. Tá na sonraí bunaithe ar anailís a rinneadh ar réimse gnólachtaí ceadúnaithe bailithe dramhaíola tí. Tá 19 gcomhlacht ar leith i gceist agus bíonn cuid acu ag feidhmiú i níos mó ná réimse amháin. Rinneadh monatóireacht ar 26 mhargadh san iomlán.

Le linn fheachtas rúnsiopadóireachta mhí Feabhra, bhain an Grúpa Faireacháin Praghsanna úsáid as an straitéis chéanna dearbhaithe praghsanna a bhí in úsáid acu i mí Eanáir: seachas liosta ceisteanna réamhshocraithe a chur, iarradh ar na gnólachtaí praghsanna a chur ar fáil. Mar a tharla i mí Eanáir, thug formhór na ngnólachtaí eolas faoin bpacáiste ba mhó éileamh acu. Ina dhiaidh sin, rinne an Grúpa Faireacháin Praghsanna scrúdúchán breise ar shuíomhanna comhlachtaí agus bhreathnaigh siad agus cláraigh siad pacáistí breise praghsála i dtaca le bailiú dramhaíola. Is ar líne amháin a bhí 11 cheann den 49 dtairiscint seirbhíse le fáil.

Tá cúrsaí praghsála i dtaca le bailiú dramhaíola tí casta.

Mar ab amhlaidh an scéal sna míonna roimhe seo, cuireann formhór na ngnólachtaí bailithe dramhaíola tí níos mó ná pacáiste bailithe dramhaíola tí amháin ar fáil, ach tá an chuid is mó acu ag díriú anois ar phacáiste aonair: táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille bharrachais in aghaidh an kg os cionn an lamháltais.

I mí Feabhra, ní raibh aon athrú ar líon iomlán na bpacáistí praghsála, is é sin 8. Ar na pacáistí praghsála atá ar fáil tá táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchainE-tag agus roghanna eile. Is é 49 líon iomlán na bpacáistí praghsála maidir le bailiú dramhaíola sna gnólachtaí a ndearnadh faireachán orthu – sin méadú ar a trí le hais na míosa roimhe sin. Tá briseadh síos iomlán ar na seirbhísí uile a thairgtear le fáil sa chuid sin den tuarascáil seo ina bhfuil na sonraí tugtha.

Athruithe ar phraghsanna

Is iad seo a leanas na praghasluainithe i mí Feabhra:

 1. Soláthróir Seirbhísí A – D'ardaigh siad an táille sheirbhíse ó €24.50 go €25.50 (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan barrachais os cionn an lamháltais.
 2. Soláthróir Seirbhísí B – D'ardaigh siad an táille sheirbhíse ó €24.50 go €25.50. Laghdaigh siad an táille as kg barrachais ar 12 cent freisin (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan barrachais os cionn an lamháltais).
 3. Soláthróir Seirbhísí B – D'ardaigh siad an táille sheirbhíse ó €11.00 go €12.50. (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchain).
 4. Soláthróir Seirbhísí C – D'ardaigh siad an táille sheirbhíse ó €24.50 go €25.50 (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan barrachais os cionn an lamháltais).
 5. Soláthróir Seirbhísí D – D'ardaigh siad an táille sheirbhíse ó €19.00 go €19.08 (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan barrachais os cionn an lamháltais).
 6. Soláthróir Seirbhísí F – D'ísligh siad an táille sheirbhíse bhliantúil ó €25.80 go €24.13 (táille sheirbhíse móide táille bhanda meáchain). I gcás an tsoláthróra seo, ardaíonn agus titeann a bpraghsanna ó mhí go mí, agus tá an praghas seo anois ar ais i mbanda táille meánach.
 7. Soláthróir Seirbhísí I – Laghdaigh siad an táille as ábhar in-athchúrsáilte a thógáil ó €12 go €10.50 agus táthar ag cur in iúl go bhfuil €12 go €6.50 ar tháillí as múirín a thógáil (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan barrachais os cionn an lamháltais).
 8. Soláthróir Seirbhísí L – D'ardaigh siad an táille as ábhar in-athchúrsáilte a thógáil ar 50 cent, ó €6.00 go €6.50 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide móide táille kg barrachais)
 9. Soláthróir Seirbhísí O – Laghdaigh siad an táille thógála dramhaíola ó €9.35 go €9.05 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide móide táille in aghaidh an kg barrachais). Is aisiompú an ardaithe praghais a cláraíodh sa mhí roimhe seo é an t-athrú praghais seo.
 10. Soláthróir Seirbhísí Q – D'ardaigh siad an táille thógála dramhaíola ó €12 go €13 (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan barrachais os cionn an lamháltais).
 11. Soláthróir Seirbhísí S – D'ardaigh siad an táille sheirbhíse bhliantúil ó €26.75 go €29.00 (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan barrachais os cionn an lamháltais). Is aisiompú díreach an ardaithe praghais seo le hais na míosa roimhe sin, nuair a íslíodh an praghas ó €29 go €26.75.
 12. Soláthróir Seirbhísí W – D'ísligh siad an táille maidir le tógáil ábhair in-athchúrsáilte ó €1.75 go €1.25 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide móide táille kg barrachais). An mhí roimhe sin, thug an gnólacht le fios gur ardaíodh an praghas seo ó €1.25 go €1.75. Tá táille €1.75 in úsáid ag an gcomhlacht seo faoi láthair i dtaca le tógáil araidí ábhair in-athchúrsáilte.
 13. Soláthróir Seirbhísí X – D'ísligh siad an táille thógála ábhair inathchúrsáilte ó €1.75 go €1.25 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide móide táille kg barrachais). An mhí roimhe sin, thug an gnólacht le fios gur ardaíodh an praghas seo ó €1.25 go €1.75. Tá táille €1.75 in úsáid ag an gcomhlacht seo faoi láthair i dtaca i dtaca le tógáil araidí ábhair in-athchúrsáilte.

Aimhrialtacht phraghsála

Mar a luaíodh thuas, thug an Grúpa Faireacháin Praghsanna faoi deara go raibh aimhrialtacht phraghsála i ngnólachtaí W agus X. I mí Eanáir, thug na gnólachtaí le fios go mbeadh ardú 50 cent ar an táille as araidí ábhair in-athchúrsáilte a thógáil, ó €1.25 go €1.75. I mí Feabhra, áfach, thug na foirne oifige le fios gur €1.25 an táille, cé gur léir ón bhfianaise mhargaidh go bhfuil €1.75 á ghearradh ar a gcustaiméirí reatha. Níor shoiléirigh na foirne sna gnólachtaí bailithe dramhaíola seo an scéal. D'fhéadfadh sé seo mearbhall a chur ar an bpobal, nó dallamullóg féin.

An fáth nach luaitear ainmneacha leis an eolas a thugaimid

Is é seo a leanas cuspóir an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna: a fháil amach an mbíonn luainiú ar na praghsanna a íocann sealbhóirí tí as bailiú dramhaíola tí, an luainiú sin a rianú, agus sa chás ina mbíonn luainiú ann, méid an luainithe a fháil amach. Is le rúnsiopadóireacht i gcion de na gnólachtaí ceadúnaithe bailithe dramhaíola a dhéantar seo. Ní féidir ainmneacha na ngnólachtaí a ndéantar faireachán gníomhach orthu a fhoilsiú, áfach, siocair nach ndéantar faireachán ar phraghsanna ach i gcuid den mhargadh agus ní sa mhargadh iomlán.

Comhdhéanamh an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna

Tá ionadaithe ó na heagrais seo a leanas sa ghrúpa:

 • An Rannóg um an Beartas Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní
 • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son an hAeráide agus Comhshaoil
 • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh
 • Shelfwatch – grúpa neamhspleách faireacháin praghsanna, agus
 • Frank Conway (MoneyWhizz) – saineolaí neamhspleách ar thomhaltóirí.

Go dtí seo, tá an Grúpa Faireacháin Praghsanna i ndiaidh theacht le chéile aon uair is tríocha: 13 Meán Fómhair 2017, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig, 9 Eanáir 2018, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil, 14 Lúnasa, 11 Meán Fómhair, 16 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 11 Nollaig 2018, 15 Eanáir 2019, 12 Feabhra, 14 Márta, 9 Aibreán, 14 Bealtaine, 11 Meitheamh, 9 Iúil, 20 Lúnasa 2019, 10 Meán Fómhair 2019, 8 Deireadh Fomhair 2019, 12 Samhain 2019, 16 Nollaig 2019, 22 Eanáir 2020, 17 Feabhra agus 10 Márta 2020.

Press Release Documents