You are here:

Ar Lá Radóin na hEorpa, molann an tAire Kyne obair thábhachtach Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann chun cabhrú le nochtadh radóin a mhaolú


Nochtadh radóin is cúis le breis is 250 cás d'ailse scamhóg gach bliain

Gaillimh, Dé Máirt, 7 Samhain 2017
Ar Lá Radóin na hEorpa (Dé Máirt, 7 Samhain), mhol an tAire Stáit sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Seán Kyne TD, an obair a rinne Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann chun cabhrú leis an bhfadhb a bhaineann le nochtadh radóin in Éirinn a aithint agus a anailísiú. 

Bhí an tAire Kyne ag labhairt ag an gComhdháil Geoscience 2017, a bhí ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, agus spreag sé sealbhóirí tí foghlaim faoin bhfadhb agus faoi na céimeanna is féidir leo a thógáil chun iad féin agus a dteaghlaigh a chosaint. 

Cruthaítear radón, atá ina ghás éadathach, gan bholadh agus gan bhlas, go nádúrtha trí mheath radaighníomhach úráiniam, a fhaightear i gcarraigeacha agus in ithreacha. Is é nochtadh radóin an phríomhchúis le hailse scamhóg in Éirinn agus is é is cúis le breis is 250 cás di gach bliain. 

Dúirt an tAire Kyne: "Tá brath radóin trí anailís gheo-eolaíochta, Clár Tellus san áireamh, ar cheann de na samplaí praiticiúla éagsúla den obair a dhéanann Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ). Tá an SGÉ ag obair leis an Oifig um Chosaint Raideolaíoch sa Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil chun mapáil radóin a fheabhsú in Éirinn mar chuid den Straitéis Náisiúnta um Rialú Radóin. 

"Tá nochtadh radóin éagsúil ar fud na tíre agus tá sé i bhfad níos measa i gcontaetha áirithe, áiteanna i nGaillimh, i Maigh Eo, i Sligeach, i gCill Mhantáin, i Loch Garman, i gCeatharlach, i gCill Chainnigh agus san Iarmhí san áireamh, chomh maith le háiteanna eile. 

"Tá an bailiú agus an anailís atá á ndéanamh ag SGÉ ag cabhrú le léarscáil níos fearr agus níos cruinne a chruthú de nochtadh radóin in Éirinn, rud a chabhraíonn le pleanáil agus le tabhairt faoi oibreacha feabhsúcháin chun daoine a chosaint. 

"Tá céimeanna á dtógáil ag an Rialtas le rialacháin Rialtais freisin chun rioscaí a laghdú, mar shampla, bacainn radóin a shuiteáil i ngach teach nua i Limistéir Ard-radóin. Tá teaghlaigh in ann an léarscáil ar líne a chuardach le dearbhú go bhfuil siad suite i Limistéar Ard-radóin agus is féidir leo iarratas a chur isteach le go dtástálfar a dtithe." 

Chun tuilleadh eolais a fháil ar obair SGÉ maidir le radón, féach ar https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus ar radón, féach ar https://www.epa.ie/radiation/radon/

Críoch

Press Release Documents