You are here:

Deir Naughten le hAirí Fuinnimh an AE nach mór don Aontas a bheith neamhspleách maidir le fuinneamh in-athnuaite

Lucsamburg, 11 Meitheamh 2018

D'iarr an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten ar a chomhghleacaithe san AE 'a bheith chomh neamhspleách agus is féidir maidir le cúrsaí fuinnimh', ag díriú isteach ar fhuinneamh in-athnuaite agus ar éifeachtúlacht fuinnimh a chur chun cinn. Tá an tAire Naughten i Lucsamburg inniu le haghaidh chruinniú na nAirí Fuinnimh Eorpacha.

Ina óráid os comhair na Comhairle Eorpaí, dúirt an tAire Naughten go bhfuil an bhéim athnuaite seo riachtanach, ní amháin chun ár spriocanna aeráide a bhaint amach, ach ó thaobh an gheilleagair de freisin, lena chinntiú go bhfásfaidh geilleagair an AE 'ar bhonn fadtéarmach inbhuanaithe'.

"Faoi láthair, feicimid geilleagar an limistéir euro agus é ag moilliú mar thoradh díreach ar an méadú ar phraghsanna ola. Ní mór dúinn fás eacnamaíoch a scaradh ó sholáthar agus ó phraghas na hola. Ach úsáid a bhaint as fuinneamh in-athnuaite agus feabhas a chur ar úsáid éifeachtach an fhuinnimh inár ngeilleagair, beidh an AE saor ó shrianta na mbreoslaí iontaise" a dúirt an tAire Naughten.

Leag an tAire béim ar cé chomh tábhachtach is atá sé don AE neamhspleáchas a bhaint amach ó thaobh bithbhreoslaí a tháirgeadh.

"Ní féidir linn ola phailme iompórtáilte atá neamh-inbhuanaithe a chur in áit na hola iompórtáilte, baineann sé sin dár n-inbhuanaitheacht eacnamaíoch fhadtéarmach, agus aistríonn sé na hastaíochtaí go cuid eile den domhan freisin. Ní mór dúinn díriú isteach arís ar fhorbairt na mbithbhreoslaí 'dara glúin' atá bunaithe ar shruthanna séarachais; mar sin, bheadh tionchar faoi dhó ar ár gcomhshaol", a dúirt an tAire Naughten.

Agus é ag caint inniu ó Lucsamburg, thacaigh an tAire Naughten freisin le bearta nua chun úsáid an leictreachais i gcóras iompair na mbóithre a chur chun cinn, agus córais níos fearr chun foinsí in-athnuaite fuinnimh a chur isteach ar fhoirgnimh chun tacú le giniúint fuinnimh ar scála beag agus féinídiú leictreachais ag teaghlaigh agus ag gnólachtaí.

@denisnaughten

@Dept_CCAE

Críoch

Press Release Documents