You are here:

Cuireann Naughten i gcuimhne d’fheirmeoirí go bhfuil baint stoc-chairn bonn ag tosú Dé Sathairn

28 Meán Fómhair 2018

Cuireann Denis Naughten, an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil i gcuimhne d'fheirmeoirí go bhfuil baint stoc-chairn bonn ar fheirmeacha ag tosú amárach Dé Sathairn, an 29 Meán Fómhair.  Chuir an tAire Naughten €700,000 ar fáil chun cabhrú le feirmeoirí na stoc-chairn bonn a bhaint dá bhfeirmeacha. Tá Grúpa Táirgeoirí Scannán Feirme na hÉireann (IFFPG), sin an scéim náisiúnta chun athchúrsáil scannán feirme a chomhlíonadh, sásta an obair a chur i gcrích. Is féidir na boinn ó na feirmeacha a fhágáil ag ceithre (4) ionad fág anseo thar na trí seachtaine amach romhainn, ag tosú ag Margadh Mhuinchille, Co. an Chabháin, Dé Sathairn, an 29 Meán Fómhair.  Bhuail an tAire Naughten le Cathaoirligh Chontae Fheirmeoirí Aontaithe na hÉireann (IFA) ag gach ionad chun na pleananna bailiúcháin a phlé.

"Anuraidh chuir mé €1 milliún ar fáil chun na stoc-chairn bonn a ghlanadh ar fud na tíre. Rinne mé amhlaidh chun tacú le scéim nua um chomhlíonadh, maidir le boinn agus boinn úsáidte a tháinig i bhfeidhm ó 1 Deireadh Fómhair 2017. Ag an am sin dúirt mé go mbeinn ag déileáil leis na boinn ar fheirmeacha freisin. Tá sin á dhéanamh agam anois agus €700,000 curtha ar fáil chun cabhrú le feirmeoirí na stoc-chairn a bhaint dá bhfeirmeacha. Fáiltím roimh an tacaíocht a fuair mé ó Fheirmeoirí Aontaithe na hÉireann i dtaca le cúrsaí a eagrú agus daoine a chur ar an eolas. Fáiltím go háirithe roimh an tacaíocht ó  Chathaoirligh Chontae de chuid Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann, mar a mbeidh na bailiúcháin, thar na trí seachtaine amach romhainn", a dúirt an tAire Naughten.

Tá na bailiúcháin scaipthe ar fud na tíre agus tosóidh siad Dé Sathairn, an 29 Meán Fómhair ag Margadh Mhuinchille, Co. an Chabháin ó 9.00r.n. go 5.00i.n.;

 

Margadh Ros MhicThriúin, Co. Loch Garman  Dé Máirt, an 9 Deireadh Fómhair;

Margadh Bhaile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe  Dé Sathairn, an 13 Deireadh Fómhair;

Gort Drum Mines, An Mhóin Ard, Co. Thiobraid Árann  Dé Sathairn, an 20 Deireadh Fómhair 2018.

 

" Féadfar ionaid bhreise 'fág anseo' a fhógairt," arsa an tAire Naughten.

Tá na struchtúir nua do na boinn agus do na boinn úsáidte ag feidhmiú go maith ó tugadh isteach iad. Beidh deis ag feirmeoirí na boinn nach dteastaíonn a ghlanadh dá bhfeirmeacha mar gheall ar an maoiniú a chuir mé ar fáil do na bailiúcháin de stoc-chairn. Is féidir a dhearbhú go láimhseálfar na boinn ar bhealach ata slán don chomhshaol," a dúirt an tAire Naughten.

Ní mór don fheirmeoir an tréad-uimhir a thabhairt leis go dtí an t-ionad bailiúcháin ar mhaithe le fíorú. Tá na sonraí iomlána ar fáil ar www.farmplastics.ie.

Críoch.

Nóta le haghaidh Eagarthóra:

Faoi na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Úsáidte) 2017 ní cheadaítear d'fheirmeoirí boinn a stoc-charnadh ar fheirmeacha.  Má úsáideann feirmeoirí boinn le sadhlas a chlúdach, tá cosc orthu níos mó ná 8 mbonn a úsáid do gach méadar cearnach d'achar urlár an phoill. 

Chomh maith leis sin, más mian le feirmeoir boinn a fháil isteach chun sadhlas a dhaingniú, ní mór dó clárú leis an Scéim nua um chomhlíonadh i dtaca le boinn, Repak ELT.

Press Release Documents