You are here:

Téann Naughten i ngleic le dumpáil mhídhleathach

13 Márta, Óstán Shearwater, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe

Tá an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., tar éis tionscnamh frithdhumpála nua a sheoladh chun tacú le glanadh na n-áiteanna is mó ina ndéantar dumpáil agus chun díriú orthu siúd a bhíonn i mbun an chleachtais mhídhleathaigh seo. 

Agus é ag caint ag seoladh thionscnamh frithdhumpála 2017, atá á sheachadadh trí na trí Phríomhúdarás Réigiúnacha Forfheidhmiúcháin Dramhaíola, dúirt an tAire:

"Tá an ghníomhaíocht seo mífhreagrach, coiriúil agus gan tírghrá agus tá sí ag fás, rud a fhágann go gcaithfimid dul i ngleic léi ar bhonn náisiúnta. Tá mé ag iarraidh go n-úsáidfidh údaráis áitiúla an t-airgead atá mé a chur ar fáil chun an teicneolaíocht is déanaí a thabhairt dá n-oifigigh, lena n-áirítear trealamh faireachais oscailte agus ceilte, teicneolaíocht dróin agus uirlisí forfheidhmiúcháin cliste eile, sa chaoi is go measfaidh siad siúd a bheadh sásta dul i mbun an chleachtais mhímhacánta seo go bhfuil an iomarca baoil ann go mbéarfaí orthu."

Tá mo Roinn ag cur leithdháileadh tosaigh €650,000 ar fáil chun tacú leis an tionscnamh seo.  Tabharfar maoiniú do thionscadail ina bhfuil grúpaí pobail agus gníomhaireachtaí stáit ag obair i gcomhar lena chéile chun dumpáil mhídhleathach a ghlanadh agus a chosc agus ina bhfuiltear ag tabhairt faoi ghníomhartha forfheidhmiúcháin cuí.

"Is éard is mian linn a bhaint amach ná athrú iompraíochta suntasach. Na grúpaí pobail a bhíonn ag glanadh ina gceantar féin, gan de spreagadh acu ach grá áite agus mórtas paróiste, is iad sin na laochra sa troid ina gcoinne siúd a bhíonn i mbun an chleachtais uafásaigh seo – tá aitheantas agus tacaíocht tuillte acu as a gcuid iarrachtaí."

Táthar ag tabhairt cuiridh d'Údaráis Áitiúla iarratais ar mhaoiniú a chur isteach. Is é an Príomhúdarás Réigiúnach Forfheidhmiúcháin Dramhaíola cuí a mheasfaidh na hiarratais faoi réir na gcritéar roghnúcháin a forbraíodh chun na críche seo. Áirítear orthu sin monatóireacht agus faireachas ar áiteanna ina ndéantar a lán dumpála agus cur chuige comhtháite agus éifeachtach a fhorbairt chun dul i ngleic leis an bhfadhb seo.

Agus é ag iarraidh ar na páirtithe leasmhara go léir cur lena gcuid iarrachtaí, is éard a dúirt an tAire Naughten mar fhocal scoir "Is bagairt í an dumpáil tuaithe do phoist agus d'ioncam faoin tuath in Éirinn agus cuireann sí i gcoinne gach rud atá na gníomhaireachtaí éagsúla a chuireann Éire chun cinn san Eoraip iar-Bhreatimeachta ag iarraidh a bhaint amach. Gan fiacail a chur ann, is tréas eacnamaíochta agus comhshaoil í dumpáil mhídhleathach."

Tá tuilleadh eolais ar thionscnamh frithdhumpála 2017 ar fáil ó na Príomhúdaráis Réigiúnacha Forfheidhmiúcháin Dramhaíola agus ón Rannóg Comhshaoil i ngach údarás áitiúil.

ENDS

Press Release Documents