You are here:

Mí Athúsáide Náisiúnta 1-31 Deireadh Fómhair 2018 á seoladh ag Naughten

Dé Luain, an 1 Deireadh Fómhair 2018

Táthar ag cur tús inniu (Dé Luain, an 1 Deireadh Fómhair) leis an Mí Athúsáide. Tá an tAire Comhshaoil Denis Naughten agus Líonra Athúsáide Phobal na hÉireann (CRNI) ag spreagadh teaghlaigh agus gnólachtaí le níos mó athúsáide a dhéanamh.

Is comhlacht ionadaíoch ar fud na hÉireann é an Líonra Athúsáide, a oibríonn le heagraíochtaí pobail a spreagann athúsáid, athchúrsáil agus cosc a chur le dramhaíol.

Meastar go n-athúsáideann teaghlaigh in Éirinn níos lú ná 5% den dramhaíol a chaitear amach gach bliain.

Nuair a sheol an tAire Denis Naughten an Mhí Athúsáide i Ros Comáin, duírt sé:

'Is féidir leis na gnáthbhearta a dhéanaimid gach lá inár dteaghlaigh agus inár bpobail a bheith ina mbearta athúsáide. Má thugaimid éadaí do dhaoine eile nuair a bhímid réidh leo, má fhaighimid leabhair ar iasacht ón leabharlann, má úsáidimid cupáin nach gcaitear amach, má dheisímid earraí in áit iad a chaitheamh amach, sin athúsáid. Leis an Mí Athúsáide Náisiúnta, táthar ag díriú ar an tairbhe a bhaineann le hathúsáid, le hathchúrsáil agus le deisiú don chomhshaol, agus dár bpobail agus dár dteaghlaigh.'

I rith na míosa, eagróidh CRNI imeachtaí, seimineáir agus pointí eolais i nach réigiún agus contae, le daoine a chur ar an eolas maidir le scileanna agus uirlisí chun níos mó athúsáide a dhéanamh.

Tá liosta iomlán imeachtaí le fáil ar an leathanach imeachtaí arwww.crni.ie

CRÍOCH

Press Release Documents