You are here:

Feidhmiú náisiúnta céimneach na méadar cliste - plean soláthair deimhnithe

21 Meán Fómhair 2017

Tá a phlean soláthair do mhéadair chliste in Éirinn fógartha ag an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) inniu. I ré dhigiteach, is iad méadair chliste an chéad ghlúin eile de mhéadair fhuinnimh agus tá siad á dtabhairt isteach ar fud na hEorpa agus go hidirnáisiúnta. Cuirfear thart ar 2.3 milliún méadar cliste leictreachais, a thagann in áit na seanmhéadar meicniúil, isteach i dtithe agus i ngnólachtaí ar fud na tíre san fheidhmiú céimneach seo. Tosóidh an feidhmiú céimneach in 2019 agus leanfaidh sé ar aghaidh ar feadh sé bliana.

Agus fáilte á cur aige roimh an bhfógra seo, dúirt Denis Naughten, an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, "tá sé seo ar cheann de na tionscadail bonneagair fuinnimh is suntasaí le glúin anuas. Is cuid lárnach dár bpleananna le go seasfaidh ár n-earnáil fuinnimh - agus ár ngeilleagar níos leithne go deimhin - an aimsir sna blianta atá amach romhainn iad méadair chliste. Cabhróidh méadair chliste linn ár sochaí a dhícharbónú mar go n-éascaíonn siad ídiú laghdaithe fuinnimh agus éifeachtúlacht bhreise fuinnimh. Tabharfaidh méadair chliste cumhacht do thomhaltóirí ach níos mó eolais agus roghanna maidir lena n-ídiú fuinnimh a thabhairt dóibh. Is gné riachtanach iad de phlean ar bith chun micrighiniúint a éascú - chun cur ar chumas tomhaltóirí bheith ina soláthraithe fuinnimh ina dtithe féin, seachas ina ndaoine a thógann fuinneamh."

Leagann fógra an lae inniu na sonraí faoin bplean soláthair, chun méadair chliste a thabhairt isteach i dtithe agus i ngnólachtaí na hÉireann, amach. An chéad tosaíocht ná freagairt do thomhaltóirí a iarrann méadar cliste agus méadair chliste a chur in áit na seanmhéadar. Tá gá le clár suntasach d'athsholáthar méadar cheana féin - faoin mbliain 2019, beidh beagnach 750,000 méadar níos sine ná 40 bliain d'aois agus beidh athsholáthar de dhíth orthu. Rinne an CER anailís costais is tairbhe ar an bplean agus tá sé sásta go léiríonn an infheistíocht a bhaineann leis luach ar airgead don tomhaltóir Éireannach. Ina theannta sin, d'fhoghlaim plean CER um fheidhmiú céimneach ó cheachtanna agus ó thaithí thíortha eile, atá i mbun an fheidhmithe chéimnigh cheana féin.

Chomh maith leis an ngá atá le clár nádúrtha d'athsholáthar méadar, tharraing an tAire Naughten aird ar na cúiseanna tábhachtacha leis an mbeartas chun ár méadair a uasghrádú. "Tá dhá phríomhchúis leis an mbeartas a bhaineann le feidhmiú náisiúnta céimneach na méadar cliste. Sa bhaile, leagann Páipéar Bán Funnimh an Rialtais an gá atá le agus na tairbhí a bhaineann le méadair chliste amach. Ina theannta sin, tagann an t-uasghrádú seo le Pacáiste Fuinneamh Glan an AE a thacaíonn le soláthar na méadar cliste go tomhaltóirí. Tá na beartais seo bunaithe ar an gcreideamh go mbíonn seirbhísí cliste ann mar gheall ar mhéadair chliste. Creidim go mbeidh soláthraithe fuinnimh na hÉireann nuálach, go gcuirfidh siad seirbhísí nua ar fáil a laghdóidh ídiú fuinnimh agus go gcabhróidh siad lenár ngeilleagar todhchaí dícharbónaithe a bhaint amach."

CRÍOCH

Press Release Documents