You are here:

Síneann an tAire Stáit Seán Kyne Dearbhú r-Fhuinnimh Taillinn

Reáchtáladh cruinniú neamhfhoirmiúil d'Airí Fuinnimh an AE inné i dTaillinn, an Eastóin. Tá roinnt cuspóirí tábhachtacha leagtha amach ag Uachtarán na hEastóine dá uachtaránacht, "an Eoraip dhigiteach agus saorghluaiseacht sonraí" ina measc.

Is í uaillmhian na hEorpa ná na gnéithe digiteacha de réimse fuinnimh na hEorpa a fhorbairt, an úsáid a bhaintear as r-réitigh agus as sonraí a mhéadú, agus r-sheirbhísí a fhorbairt.

Shínigh an tAire Stáit um Fhorbairt Dhigiteach, Seán Kyne, TD, Dearbhú r-Fhuinnimh Taillinn. Dúirt an tAire Kyne "Tá an Dearbhú seo ag iarraidh teacht ar bhealaí chun an margadh fuinnimh a dhigitiú agus léiríonn sé tiomantas na hÉireann do chomhoibriú idir rannpháirtithe sa mhargadh fuinnimh (soláthraithe, gineadóirí, oibreoirítarchuir) a fheabhsú le cinntiú gur féidir le tomhaltóirí na praghsanna agus na soláthraithe seirbhíse is fearr a fháil trí réitigh chliste dhigiteacha."

Tagann spreagadh na dteicneolaíochtaí cliste digiteacha, chun tacú le gníomhaíochtaí cosúil le fuinneamh cliste a mhéadú i dtithe le go mbeidh tionchar dearfach timpeallachta aige, go hiomlán leis an uaillmhian níos leithne atá taobh thiar de Straitéis an AE maidir leis an Margadh Aonair Digiteach. Is mian leis an straitéis a chinntiú go nglacann an Eoraip go hiomlán leis an réabhlóid dhigiteach agus go gcuireann sí deiseanna digiteacha ar fáil do dhaoine agus do ghnólachtaí trí úsáid a bhaint as uirlisí agus córais dhigiteacha.

Beidh an Dearbhú ina mheabhrúchán úsáideach gur fearr a d'fhéadfaí sochaí dhigiteach na hEorpa a fhorbairt ach deiseanna digitithe do chomhoibriú a thapú ar fud réimse earnálacha, fuinneamh agus iompar ina measc, ionas go mbainfear an leas is fearr as an Straitéis maidir leis an Margadh Aonair Digiteach.

D'fhreastail an tAire Kyne ar chruinniú neamhfhoirmiúil fuinnimh agus iompair ar an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (CEF) freisin. Phléigh an tAire Kyne an tionchar dearfach atá ag maoiniú na Saoráide um Chónascadh na hEorpa ar shlándáil fuinnimh na hÉireann a fhorbairt agus an chaoi a bhféadfaí an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa a fhorbairt agus a fheabhsú sa todhchaí.

CRÍOCH

Press Release Documents