You are here:

Fáilte curtha ag an Aire Stáit Canney roimh threoirlínte nua maidir le fógraíocht seirbhísí gutháin mhóibíligh agus seirbhísí leathanbhanda

23 Lúnasa 2019

Tá fáilte curtha ag Seán Canney, T.D., an tAire Stáit Forbartha Pobail, Acmhainní Nádúrtha agus Forbartha Digití, roimh na treoirlínte nua a thug Údarás na gCaighdeán Fógraíochta isteach ar na mallaibh maidir le fógraíocht seirbhísí gutháin mhóibíligh agus leathanbhanda. Is foras neamhspleách féinrialála é an tÚdarás atá tiomanta do na caighdeáin is airde cumarsáide a chur chun cinn i gcúrsaí margaíochta in Éirinn.

Comhlánóidh na treoirlínte cód reatha an Údaráis chun a chinntiú go bhfuil brí shoiléir le téarmaí áirithe margaíochta a bhíonn in úsáid ag oibritheoirí teileachumarsáide agus nach gcuireann siad dallamullóg ar thomhaltóirí.

Forbraíodh na treoirlínte nua mar ghníomh bunaithe ar thoradh na hoibre ag an Tascfhórsa Gutháin Mhóibíligh agus Leathanbhanda, a bhfuil Seán Canney T.D. mar chathaoirleach air. Is é cuspóir an Tascfhórsa bearta a aithint a bhféadfaí feabhsuithe suntasacha teacht astu maidir le rochtain ar sheirbhísí ardcháilíochta móibíleacha agus leathanbhanda ar fud na hÉireann.

Tiocfaidh na treoirlínte seo, a fógraíodh an tseachtain seo, i bhfeidhm ar an 1 Meán Fómhair 2019.         

Tá eolas sna treoirlínte faoi na riachtanais ghinearálta dhlíthiúla ar gá d'oibritheoirí teileachumarsáide déanamh dá réir agus téarmaí margaíochta in úsáid acu maidir le seirbhísí gutháin mhóibíligh agus leathanbhanda, agus tá treoir iontu chomh maith do lucht an tionscail teileachumarsáide maidir le húsáid téarmaí áirithe margaíochta chun cur síos ar theileachumarsáid i margadh na hÉireann:

·         Clúdach agus Infhaighteacht

·         Maíomh faoi luas

·         Snáithín

 

Tá comhairle sna treoirlínte faoi na nithe seo a leanas freisin: áiseanna eolais do thomhaltóirí, bunús le maíomh a dheimhniú, agus téarmaí agus coinníollacha / maíomh ginearálta.

Tá sonraí uile na dtreoirlínte nua le fáil ar asai.ie.

 

Dúirt an tAire Stáit Canney: "Fáiltím roimh fhoilsiú na dtreoirlínte ag Údarás na gCaighdeán Fógraíochta agus aithním an obair atá déanta chun an príomhbheart inseachadta seo de chuid 2019 a thabhairt i gcrích. Is é ceann de na haidhmeanna atá ag an Tascfhórsa Gutháin Mhóibíligh agus Leathanbhanda an t-eolas atá ag tomhaltóirí ar na cineálacha éagsúla seirbhísí teileachumarsáide atá ar fáil a fheabhsú. Le foilsiú na dtreoirlínte seo, tá obair mhór déanta ag an Údarás chun a chinntiú go mbeidh tomhaltóirí níos soiléire ina n-intinn féin faoin méid ar féidir leo a bheith ag súil leis go réadúil óna bpacáistí leathanbhanda nó gutháin mhóibíligh. Táim ag tnúth le cur i bhfeidhm iomlán na dtreoirlínte ag lucht an tionscail." ​

Press Release Documents