You are here:

Méadú Mór ar Líon na bPost i gCuideachtaí Geo-Eolaíochta Éireann Fógartha ag an Aire Acmhainní Nádúrtha, Seán Canney T.D.

Cruthaíodh breis agus 250 post san earnáil gheo-eolaíochta in 2018, de réir suirbhé nua.

Léiríonn an suirbhé a rinneadh ar bhallchuideachtaí Geolaíocht Éireann (GÉ) gur chruthaigh 36 ballchuideachta de chuid GÉ 253 post nua glan san iomlán anuraidh. 

Ó bunaíodh é in 2012, tá 1,356 post nua glan san iomlán cruthaithe ag cuideachtaí GÉ sna réimsí gairmiúla agus teicniúla ardscile seo a leanas: geolaíocht, innealtóireacht shibhialta, innealtóireacht chomhshaoil, innealtóireacht gheoiteicniúil, suirbhéireacht gheoifisiceach agus suirbhéireacht gheodaiteach. Bíonn cuideachtaí GÉ ag déanamh táirgí foirgníochta agus druileála freisin.

Is in earnáil na bhFiontar Beag agus Meánmhéide de chuid na gcuideachtaí GÉ a cruthaíodh beagnach 200 ceann den 253 post nua. Tá 21 cuideachta GÉ lonnaithe taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath.

Ag labhairt dó faoi na sonraí is déanaí maidir le poist a cruthaíodh, dúirt Seán Canney T.D., an tAire Acmhainní Nádúrtha:

"Ta cuideachtaí Geolaíocht Éireann ag leanúint leo de bheith ag cur go mór leis an teacht aniar seasmhach atá ag titim amach i ngeilleagar na hÉireann i dtaca le fostaíocht. Is in earnáil na bhfiontar beag agus meánmhéide a cruthaíodh formhór na bpost in 2018 (198 de 253) agus tá cothromas réigiúnach ann freisin sa mhéadú ar líon na bpostIs eiseamláir den scoth é GÉ den chomhoibriú idir cuideachtaí ardteicniúla chun gnó a mhealladh chucu féin i margaí idirnáisiúnta."

Nótaí d'Eagarthóirí

Is líonra de 37[i] cuideachta é Geolaíocht Éireann (GÉ) a chuireann saineolas imeasctha ar fáil do chliaint i mbreis agus 50 tír maidir le forbairtí i gcúrsaí uisce, mianraí, comhshaoil agus bonneagair.

Faigheann GÉ tacaíocht ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus ó Fhiontraíocht Éireann. Cuireann líonra GÉ seirbhísí deartha, sainchomhairleoireachta agus conarthaí ar fáil do ghníomhaireachtaí iltaobhacha, do rialtais agus don earnáil phríobháideach.

Bunaíodh GÉ in 2012 agus tá 37 ballchuideachta anois ann a fhostaíonn breis agus 3,600 duine oilte. In 2017, €926 milliún láimhdeachas iomlán na gcuideachtaí (bhí 33 acu ann an t-am sin).

CRÍOCH          

[i] Baineann torthaí an tsuirbhé le 36 cuideachta agus le hiomlán na bliana 2018. Chuaigh cuideachta nua isteach sa líonra i mí Eanáir 2019 agus mar sin tá 37 cuideachta anois ann.

Press Release Documents