You are here:

Sheol an tAire Cumarsáide Denis Naughten an tionscnamh treorach nua ‘Cúnamh Digiteach’ i gcomhar leis An Post.

"Tá an 'Cúnamh Digiteach' á mhaoiniú ag an Rialtas. Is seirbhís i ndeich bpostoifig ar fud na tíre é agus tugann sé  rochtain uathúil do dhaoine, ar shuíomhanna Rialtais agus ar eolas," a dúirt an tAire Cumarsáide Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten agus an chéad aonad á oscailt aige inniu, mar chuid den tionscnamh nua 'Cúnamh Digiteach'.

"Úsáidfear an maoiniú de €80,000 don tionscnamh treorach chun deich mboth scáileán tadhaill a shuiteáil, le rochtain éasca ar eolas agus ar sheirbhísí Rialtais agus údarás áitiúil. Tabharfaidh na haonaid atá deartha go speisialta deis do shaoránaigh nascleanúint a dhéanamh ar ghréasáin Rialtais, le cabhair ó fhoireann oilte postoifige.  Chomh maith leis sin, is féidir foirmeacha iarratais agus bróisiúir eolais an Rialtais a phriontáil, saor in aisce," a dúirt an tAire Naughten.

Úsáidfidh an tseirbhís 'Cúnamh Digiteach' de chuid An Post na postoifigí áitiúla, le seirbhísí agus comhairle Rialtais a chur ar fáil. Mar chuid den seirbhís, cabhróidh foireann postoifige le custaiméirí seirbhísí, foirmeacha agus eolas Rialtais agus údarás áitiúil a rochtain, trí úsáid a bhaint as an gconsól 'Cúnamh Digiteach' nó as áiseanna eile postoifige.

D'oscail an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten, TD an chéad aonad i gCo. Chill Dara. Tá an t-aonad suite ag postoifig an Bhaile Mhóir, atá in Quikpick Uí Fhógartaigh i lár an tsráidbhaile.

Tá an 'Cúnamh Digiteach' á reáchtáil ar bhonn trialach i naoi bpostoifig eile, Ceann Toirc, Co. Chorcaí, Carn Domhnach, Co. Dhún na nGall, Baile Átha an Rí, Co. Na Gaillimhe, Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí, Crois Mhaoilína, Co. Mhaigh Eo, Cúil Darach, Co. Mhuineacháin, Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin, Tobar an Choire, Co. Shligigh, Fiodh Ard, Co. Loch Garman.

Dúirt an tAire Naughten, " D'iarr mé ar An Post níos luaithe sa bhliain an coincheap 'Cúnamh Digiteach' a fhorbairt, trína gcuirfeadh An Post tairseach ar sheirbhísí Rialtais ar líne, ar fáil do dhaoine. Chuir an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail Michael Ring maoiniú Rialtais de €80,000 ar fáil chun cabhrú leis an scéim thrialach 'Cúnamh Digiteach' a thosú.  Is sa phostoifig áitiúil is fearr a dtabharfar tacaíocht do dhaoine nach dteastaíonn uathu gnó a dhéanamh ar líne ó lá go lá. Is é an líonra postoifigí an líonra miondíola is mó in Éirinn, mar sin b'shin an rogha ab fhearr le pointe rochtana a sholáthar do shaoránaigh, mar tá postoifigí ar fud na tíre, tá muinín ag an bpobal astu agus bíonn caidreamh ag pobail áitiúla leo."

Dúirt Debbie Byrne, stiúrthóir bainistíochta miondíola An Post go bhfuil an 'Cúnamh Digiteach' ina chuid de straitéis leanúnach An Post na postoifigí náisiúnta a úsáid, le réimse níos fearr seirbhísí a sholáthar, lena n-áirítear comhairle agus eolas rialtais agus údarás áitiúil.  " Tá sé ciallmhar an lionra náisiúnta postoifigí a úsáid ar an gcaoi seo. Táimid sásta go bhfuil iontaoibh ag an Rialtas asainn bheith páirteach leo ag soláthar na seirbhíse seo do chustaiméirí".

Dúirt Máistir Poist an Bhaile Mhóir, Sean Fogarty go gcuireann an tseirbhís seo leis an ról a bhí ag postoifigí le blianta fada anuas. " Ta córas atá éasca le húsáid ann anois, chun cabhrú len ár gcustaiméirí. Beidh siad in ann na gréasáin rialtais a leanúint, gan dul níos faide ná an phostoifig áitiúil", a dúirt sé.

Críoch.

Tuilleadh Eolais:


Angus Laverty, An Post Communications

087- 6867024 angus.laverty@anpost.ie

Press Release Documents