You are here:

Chuaigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten i mbun cainte le hAire Comhshaoil Cheanada, Catherine McKenna, ag Tithe an Rialtais inniu

Chuaigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten i mbun cainte le hAire Comhshaoil Cheanada, Catherine McKenna, ar cheap an Príomh-aire Justin Trudeau mar Aire Comhshaoil agus Athraithe Aeráide sa chomh-aireacht in 2015 í, ag Tithe an Rialtais inniu. Phléigh an tAire McKenna - a bhfuil dúchas láidir Éireannach inti - agus an tAire Naughten an acmhainn atá ann do phoist agus d'infheistíocht i dtionscal na teicneolaíochta glaine le comhoibriú níos láidre idir Éire agus Ceanada, go háirithe i réimse an fhuinnimh aigéin.

Phléigh na hAirí an imní atá orthu ó d'fhógair Uachtarán Trump go raibh na Stáit Aontaithe ag tarraingt siar as Comhaontú Pháras an mhí seo caite.

Tháinig an tAire McKenna in éineacht leis an bPríomh-aire Justin Trudeau ar a chuairt Stáit go hÉirinn.

Críoch

Press Release Documents