You are here:

Fáilte curtha ag an Aire White roimh chomhaontú chun deireadh a chur le táillí fánaíochta AE

Baile Átha Cliath, an 30 Meitheamh 2015

Tá fáilte curtha ag an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, an tUasal Alex White T.D., inniu roimh chomhaontú AE chun deireadh a chur le táillí fánaíochta móibíleacha taobh istigh de AE ón 15 Meitheamh 2017 amach.

 

Maidir le seirbhís "roam like at home" a bheith á tabhairt isteach, dúirt an tAire go ligfidh sé d'úsáideoirí leanúint dá bpatrúin úsáide fóin póca agus iad ag taisteal, gan baol a bheith ann go ngearrfaí táillí móra orthu. 

 

Fuarthas amach ó shuirbhé a rinneadh in 2014 go ndéanann 25% ar an meán d'úsáideoirí AE agus 35% ar an meán de dhaoine atá ina gcónaí in Éirinn a seirbhísí fánaíochta sonraí a chasadh as agus iad ag taisteal taobh istigh de AE. 

 

"Cé gur chóir d'úsáideoirí monatóireacht a dhéanamh fós ar an úsáid a bhaineann siad as a bhfón póca bídís sa bhaile nó thar lear, ní bheidh faitíos orthu a thuilleadh go ngearrfaí táillí arda orthu agus iad ag taisteal ach deireadh a bheith curtha le táillí fánaíochta," arsa an tAire. 

 

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí

Sula gcuirfear tús le "roam like at home", glacfar céim eatramhach i mí Aibreáin 2016, rud a leagfaidh dualgas ar sholáthraithe seirbhíse fón póca imeacht ó phraghas aonaid rialaithe go dtí táille intíre móide corrlach le haghaidh seirbhísí fánaíochta. Is féidir leis na huastáillí athbhreithnithe laghduithe suntasacha a chur ar fáil d'úsáideoirí a cheannaíonn cuacha áirithe. Tá na huastáillí sin leagtha amach sa tábla seo a leanas, gan CBL ar 23% san áireamh.

 

 

Glór

in aghaidh an nóiméid

SMS

in aghaidh na teachtaireachta

Íoslódáil sonraí

in aghaidh an MB

Táillí fánaíochta AE rialaithe reatha19 cent6 cent20 cent
Ón 1/4/2016, táille intíre +5 cent2 cent5 cent
 + CBL+ CBL+ CBL

 

Suirbhé Ríomhchumarsáide ar Theaghlaigh agus Suirbhé Teileachumarsáide ar an Margadh Aonair 2014 – Torthaí Fánaíochta: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/e-communications-household-survey-and-telecom-single-market-survey-roaming-results-special

Press Release Documents