You are here:

Cuireann an tAire White síneadh ama leis an gcomhairliúchán poiblí faoin idirghabháil i dtaca leis an leathanbhanda

Baile Átha Cliath, an 1 Meán Fómhair 2015

 

D'fhógair an tAire Cumarsáide Alex White inniu síneadh ama leis an gcomhairliúchán poiblí faoi Straitéis Idirghabhála Leathanbhanda na hÉireann go dtí an 25 Meán Fómhair 2015. Leagtar amach sa straitéis beart an Rialtais maidir leis an gcaoi a ndéanfaidh sé idirghabháil chun rochtain ar leathanbhanda ardluais ardcháilíochta a chur ar fáil i gceantair nach bhfuil sé  brabúsach don earnáil tráchtála infheistíocht a dhéanamh iontu.

Dúirt an tAire gur tugadh an síneadh ar iarratas ó roinnt príomhpháirtithe leasmhara agus cinnteoidh sé go mbeidh an deis ag lucht an tionscail agus ag páirtithe leasmhara eile a gcuid tuairimí a chur chun cinn sula mbogann an clár ar aghaidh chuig céim an tsoláthair níos deireanaí i mbliana. Dhearbhaigh an tAire nach mbeidh aon tionchar aige seo ar sceideal foriomlán an tionscadail agus go bhfuil súil aige bogadh ar aghaidh chuig soláthar foirmeálta na gné sin atá curtha ar fáil ag an Stát de bhonneagar an leathanbhanda ardluais roimh dheireadh na bliana 2015.   

Tá na doiciméid maidir leis an gcomhairliúchán poiblí ar fáil ar http://www.dcenr.gov.ie/communications/en-ie/Pages/Consultation/NBP-Strategy-Intervention-Public-Consultation.aspx.

 

DEIREADH

 


 

Teagmháil

Press Release Documents