You are here:

Déanann an tAire Seán Kyne cathaoirleacht ar an gcéad chruinniú den Chomhairle Chomhairleach um Shábháilteacht ar Líne

Déardaoin, an 4 Deireadh Fómhair 10r.n. 

Bhí an chéad chruinniú den Chomhairle Chomhairleach um Shábháilteacht ar Líne i mBaile Átha Cliath ar an Déardaoin, an 4 Deireadh Fómhair 2018. Bhí an tAire Seán Kyne ina chathaoirleach ar an gcruinniú. Bhunaigh an Rialtas an Chomhairle mar thoradh ar an bPlean Gníomhaíochta um Shábháilteacht ar Líne 2018-2019. Tá 20 ball sa Chomhairle, as grúpaí agus earnálacha pháirtithe leasmhara, lena n-áirítear eagraíochtaí páistí agus tuismitheoirí, na príomhardáin idirlín agus saineolaithe ar chúrsaí idirlín.

Tá cúram ar an gComhairle comhairle a chur ar an Rialtas maidir le: ceisteanna a bhaineann le beartas um Shábháilteacht ar Líne; ceisteanna a thagann chun cinn ina mbeidh idirghabháil Rialtais ag teastáil; treoirábhair ar Shábháilteacht ar Líne, atá soiléir agus sothuigthe a chur ar fáil d'úsáideoirí idirlín; athbhreithniú a dhéanamh ar thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta agus an t-eolas sin a thabhairt don Rialtas, do pháirtithe leasmhara agus don phobal i gcoitinne.

Ag labhairt dó, roimh an gcéad chruinniú, dúirt an tAire Kyne, 'Tá mé sásta go bhfuil an chéad chruinniú ar siúl agus go bhfuil tús á chur leis an obair thábhachtach seo. Ba mhaith buíochas a ghlacadh leis na baill a bhí sásta glacadh leis an gcuireadh ón Riatas a bheith páirteach agus tá mé ag tnúth le bheith ag obair leo sa réimse dúshlánach seo.'

Nóta le haghaidh Eagarthóirí:

Sheol an Taoiseach an Plean Gníomhaíochta um Shábháilteacht ar Líne i mí Iúil agus leagann sé amach 25 beart atá le cur i bhfeidhm thar thréimhse 12-18 mí ag sé Roinn Rialtais. Bhí bunú An Chomhairle Chomhairleach ar cheann de na bearta sin. Is féidir sonraí an phlean, agus acmhainní a bhaineann le sábháilteacht ar líne a fháil arwww.gov.ie/besafeonline

Tá téarmaí tagartha agus Ballraíocht na Comhairle ceangailte.

Críoch.

Press Release Documents