You are here:

Gabhann an tAire Naughten buíochas le Criúnna Idirnáisiúnta a tháinig go hÉirinn chun cabhrú le BSL

Bhuail an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, le cuid de na criúnna idirnáisiúnta inniu a tháinig go hÉirinn chun cabhrú le Líonraí BSL cumhacht a thabhairt ar ais go custaiméirí atá fós buailte le Stoirm Ophelia.

Bhuail an tAire leis na criúnna ag Ionad Oiliúna BSL i bPort Laoise i rith a n-oiliúna ionduchtúcháin sábháilteachta, sular cuireadh amach chuig láithreacha éagsúla iad.

Oibreoidh na criúnna speisialta ó Albain, ó Thuaisceart Éireann, ón mBreatain Bheag, ó Oileán Mhanann agus ón bhFrainc ar an talamh sna laethanta atá amach romhainn in éineacht lena gcomhghleacaithe Éireannacha de chuid BSL go dtí go bhfuil lánchumhacht ag gach custaiméir arís.

"Theastaigh uaim bualadh leis na criúnna idirnáisiúnta a tháinig go hÉirinn chun cabhrú le pearsanra BSL chun buíochas a ghabháil leo thar ceann an Rialtais agus thar ceann mhuintir na hÉireann as an tacaíocht agus as an saineolas a thug siad in am ár ngátair mar thoradh ar Stoirm Ophelia," a dúirt an tAire Naughten.

"Ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh freisin chun buíochas a ghabháil leis na mílte criú BSL atá ag obair de lá agus d'oíche i ndálaí contúirteacha chun cumhacht a thabhairt ar ais go daoine," a dúirt an tAire.


Críoch.

Press Release Documents