You are here:

Seolann an tAire Naughten 'garsprioc' agus Éire ar an mbealach le bheith 'cothrom go digiteach'

Seolann Naughten plean leathanbhanda a nascann 115,000 teach agus gnólacht réigiúnacha


7 Meán Fómhair 2017

Thug an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil 'garsprioc' ar an bhfeidhmiú céimneach atá pleanáilte chun leathanbhanda snáithín ardluais a thabhairt go 115,000 áitreabh i mBéal Átha na Sluaighe, i Ros Comáin, i gCluainín agus i sé bhaile eile i gCo. Dhún na nGall.

Chuir an tAire Naughten na pleananna feidhmiú céimneach enet-SSE i láthair go poiblí ag imeacht i mBéal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe. Nascfaidh feidhmiú céimneach an líonra snáithín 115,000 áitreabh in dhá chéim idir anois agus 2019, agus tacóidh sé le thart ar 700 post mar chonraitheoirí ag a bhuaicsholáthar. Léiríonn an tionscadal comhinfheistíocht féideartha enet-SSE de níos mó ná €100m.

"Cuireann fógra an lae inniu borradh suntasach faoi ghnólachtaí agus faoi theaghlaigh i mBéal Átha na Sluaighe, i Ros Comáin agus ar fud Iarthuaisceart na tíre. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le enet agus le SSE as a dtiomantas agus a n-infheistíocht.

"Táim meáite ar leathanbhanda ardluais a thabhairt do gach áitreabh in Éirinn chomh luath agus is féidir ach infheistíocht tráchtála agus infheistíocht faoi threoir an Stáit a úsáid. Cabhróidh an fiontar a d'fhógair mé inniu go mór leis seo a bhaint amach. Cuirfidh an feidhmiú céimneach leathanbhanda ardluais, fíorthapa den chéad scoth ar fáil do 115,00 áitreabh.

Cinnteoidh sé go gcothaítear pobail agus gur féidir rath a bheith ar ghnólachtaí i mbailte agus faoin tuath in Éirinn.

Tacóidh tiomantas enet agus SSE le breis is €100 milliún a infheistiú nuair a chríochnaítear an dá chéim sa líonra seo le níos mó ná 700 post tógála agus cuirfidh sé sin borradh faoi sholáthróirí áitiúla. Agus é ina líonra mórdhíola, rochtana oscailte snáithín, atá ar fáil do na soláthróirí miondíola leathanbhanda ar fad in Éirinn, beidh rogha agus iomaíocht ag custaiméirí," a dúirt an tAire Naughten.

Is feidir tuilleadh eolais a fháil ag www.enetsse.ie

CRÍOCH

Press Release Documents