You are here:

Spreagann Naughten cuideachtaí Éireannacha chun an deis a thapú ar an gCibear-Luan

Baile Átha Cliath, 28 Samhain 2016

 

 

Is ceann de na laethanta siopadóireachta ar líne is mó é an Cibear-Luan ó tharla go mbíonn lucht siopadóireachta ar fud na cruinne ag lorg praghsanna maithe agus éagsúlacht earraí agus an Nollaig ag teannadh linn.

 

I mbliana, tá an tAire Cumarsáide, Denis Naughten T.D., ag spreagadh gnóthais bheaga chun an deis seo a thapú lena margadh a éagsúlú.

 

Agus é ag caint inniu (an Cibear-Luan), dúirt an tAire Naughten: "Ar fud na cruinne, tá daoine ag dul ar líne chun iad féin a ullmhú i gcomhair na Nollag. Cuireann cuideachtaí Éireannacha táirgí agus seirbhísí den chéad scoth ar fáil, táirgí agus seirbhísí nach féidir a fháil áit ar bith eile. Tá deis ar leith acu ar an gCibear-Luan custaiméirí nua ar fud na cruinne a mhealladh, agus spreagaim ár ngnóthais bheaga ar fad chun an leas is fearr a bhaint as sin.

 

Sa Bhuiséad a bhí againn le déanaí, d'éirigh liom €3 mhilliún a fháil do Scéim na nDearbhán um Thrádáil ar Líne atá faoi stiúir mo Roinne.  Tá sé mar shainaidhm leis an scéim cabhrú le gnóthais bheaga a ndíolacháin agus easpórtálacha ar líne a mhéadú. Do ghnóthais bheaga atá i dteideal a bheith páirteach sa scéim, tá deontais suas le €2,500 ar fáil chun cabhrú leo dul ar líne agus a bheith ag díol.  Is deis shuntasach é an Cibear-Luan do ghnóthais Éireannacha atá ar líne chun a margaí a leathnú agus níos mó post a chruthú."

 

Is féidir le gnóthais atá i dteideal a bheith páirteach sa scéim cur isteach ar dhearbháin um thrádáil ar líne tríd an líonra de 31 Oifig Fiontair Áitiúil. Cuireann na hoifigí sin tacaíocht ghnó agus meantóireacht ar fáil freisin do chuideachtaí atá ag iarraidh deiseanna trádála ar líne a thapú.

 

CRÍOCH

 

 

Nóta d'Eagarthóirí:

 

Tá sonraí breise faoi Scéim na nDearbhán um Thrádáil ar Líne ar fáil anseo.

 

Tá sonraí breise faoin áit ar féidir cur isteach ar an scéim le fáil ar shuíomh gréasáin na n-oifigí fiontair áitiúil.

Press Release Documents