You are here:

Freastalaíonn an tAire Naughten ar an gComhairle Teileachumarsáide ar Mhargadh Aonair Digiteach an AE

Lucsamburg, Dé hAoine 9 Meitheamh 2017

D'fhreastail An tAire Denis Naughten. T.D., ar an gComhairle Teileachumarsáide i Lucsamburg inniu. Ba é an Straitéis maidir leis an Margadh Aonair Digiteach (MAD), a bhfuiltear leath bealaigh tríd anois, an príomhthopaic ar an gclár oibre. Dhírigh an cruinniú go mór ar nascacht dhigiteach, topaic a bhfuil an tAire go mór ar a son, go háirithe maidir le Plean Náisiúnta Leathanbhanda na hÉireann a chuirfidh seirbhísí leathanbhanda ardluais ar fáil do gach áitreabh in Éirinn.  

Agus é ag labhairt i Lucsamburg, dúirt an tAire Naughten, "Cuirim fáilte roimh an dul chun cinn suntasach a rinneadh go dtí seo faoi Straitéis MAD an AE. Tá an-áthas orm go rabhamar in ann comhaontú a bhaint amach ar 'Roam Like at Home' an AE agus ar léirscaoileadh an bhanda speictrim 7000Mhz, ar tugadh 'an chéad chéim i dtreo 5G amach anseo san Eoraip' air. Caithfimid leanúint orainn ag díriú ar nascacht a thuiscint agus ar líonraí na chéad ghlúine eile a chumasú mar ullmhúchán le haghaidh 5G. Tá scaoileadh speictrim atá dírithe ar thíreolaíocht seachas ar dhaonra ag teastáil in Éirinn chun feabhsú an chlúdaigh fón póca agus leathanbhanda a éascú, ionas nach bhfágfar amach áitreabh ar bith, go háirithe i gceantair thuaithe."

Agus é ag caint faoin tábhacht atá le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (SMEanna) do gheilleagar na hÉireann agus an AE, agus faoin ról a d'fhéadfadh a bheith ag an MAD maidir le poist a chruthú, chuir an tAire Naughten fáilte roimh an bhfógra a rinne an Coimisiún Eorpach le déanaí reachtaíocht a rith do Shaorshreabhadh Sonraí.  Dúirt an tAire Naughten, "Tacaímid leis an bprionsabal i dtaca le deireadh a chur le srianta logánaithe sonraí nach bhfuil gá leo, a chuireann bac ar chumas SMEanna go háirithe gnó a dhéanamh ar fud an Mhargaidh Aonair. Tá an costas a bhaineann le néalsoláthraithe a athrú, mar shampla, róchostasach do go leor gnólachtaí beaga.  Tá thart ar 1,200 cuideachta theicniúil/dhigiteach i mBaile Átha Cliath amháin agus tá deis mhór ann tuilleadh cuideachtaí dá leithéid a bhunú in Éirinn agus ar fud na hEorpa má chruthaímid an timpeallacht cheart ghnó. Léiríonn rialacha láidre agus trédhearcacha, a cheadaíonn saorghluaiseacht sonraí ar fud Bhallstáit an AE, céim iontach chun tosaigh ina leith seo".

Dúirt an tAire freisin: "Caithfimid cuimhneamh i gcónaí gur féidir le margadh aonair digiteach atá ag feidhmiú go hiomlán €800,000 a thabhairt do gheilleagar an AE gach nóiméad, rud a chruthaíonn na céadta míle post nua.  Tá sé tábhachtach, mar sin, go gcloímid leis an insint dhearfach faoin ngeilleagar digiteach agus faoi na deiseanna a bhaineann leis agus go nglacaimid bearta riachtanacha chun dul i ngleic le bagairtí, go háirithe bagairtí ar chibearshlándáil. Baineann sé seo lenár gcuid oibre ar ríomh-phríobháideachas freisin ina dteastaíonn toradh atá go hiomlán ar aon dul leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR), a sheasfaidh an aimsir, agus atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de."

Agus é i Lucsamburg, bhí cruinnithe déthaobhacha ag an Aire Naughten le hAirí ón Spáinn, ón tSualainn agus ón bPolainn faoi seach, inar pléadh na saincheisteanna thuas a thuilleadh.

Press Release Documents