You are here:

Fógraíonn an tAire Naughten cosc ar ghual deataigh ar fud na tíre

D'fhógair an tAire Denis Naughten go mbeidh Éire ar an gcéad tír san Eoraip le cosc a chur ar ghual deataigh ar fud na tíre.

Tugadh isteach cosc ar ghual deataigh a dhíol den chéad uair i mBaile Átha Cliath i 1990.  Léiríonn an taighde laghdú 350 in aghaidh na bliana ar an líon básanna sa chathair de thoradh air seo.

Dheimhnigh an tAire Naughten gur tháinig críoch rathúil leis an idirbheartaíocht leis na Ballstáit agus go bhfuiltear ag dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den phróiseas chun éifeacht a thabhairt don chosc ar fud na tíre an bhliain seo chugainn.  Bhí ar Éirinn dul i gcomhairle leis an gCoimisiún Eorpach chun éifeacht a thabhairt don chosc le cinntiú go bhfuil na bearta i gcomhréir le reachtaíocht an AE agus leis an margadh inmheánach.

Tiocfaidh an cosc in éifeacht de réir a chéile, ag tosú ón séasúr téimh i bhFómhar 2018. Níl sé beartaithe cosc a thabhairt isteach láithreach ar dhíol agus ar dháileadh an ghuail deataigh ag an bpointe sin ach tá sé beartaithe tréimhse 12 mhí a thabhairt don tionscal an stoc atá acu 'a ghlanadh'agus tiocfaidh cosc iomlán i bhfeidhm san Fhómhar in 2019.

Dúirt an tAire Naughten: "Is mórchéim ríthábhachtach sa phróiseas é an lá inniu a chuirfidh cosc ar ghual deataigh ar fud na tíre.  Faigheann ceathrar bás gach lá sa tír seo de thoradh díreach ar fhadhbanna a bhaineann le droch-chaighdeán an aeir agus bíonn asma ar pháiste as gach cúigear in Éirinn.   Beimid ar an gcéad tír san AE le cosc a chur ar ghual deataigh ar fud na tíre agus sábhálfaidh sé seo beatha daoine.  Tá an chéim dheireanach den phróiseas, a bhaineann le tionscal an bhreosla chónaithe, le gníomhaireachtaí agus leis an bpobal i gcoitinne, ar siúl anois agus cinnteoidh sé go mbeidh aistriú réidh chuig cosc ar fud na tíre."

Press Release Documents