You are here:

Maoiniú €345,000 fógartha ag an Aire Naughten don Tionscadal um Chosaint Timpeallachtaí Ardtailte agus Tuaithe (PURE)

D'fhógair an tUas. Denis Naughten, T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, inniu an 21 Nollaig 2016 go bhfuil síneadh trí bliana ó 2017 go 2019 á chur leis an Tionscadal um Chosaint Timpeallachtaí Ardtailte agus Tuaithe. Cuirfidh an tAire maoiniú €115,000 in aghaidh na bliana ar fáil mar thacaíocht don tionscadal don tréimhse trí bliana.


Agus an maoiniú á fhógairt aige dúirt an tAire go raibh sé an-sásta leis an dul chun cinn le PURE go dtí seo; "Fadhb ar leith don tír seo is ea a ghaireacht is atá Ardtailte Bhaile Átha Cliath agus Chill Mhantáin don ionad daonra is mó sa tír agus téann PURE i ngleic leis an bhfadhb sin ar bhealach ar leith le cur chuige comhpháirteach chun déileáil leis an dumpáil agus diúscairt mhídhleathach in Ardtailte Chill Mhantáin agus Bhaile Átha Cliath.  Bhí rath ar an gcomhpháirtíocht seo idir pobail áitiúla, údaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí rialtais agus iad ag iarraidh ceann de na tírdhreacha is áille agus is mó cuairteoirí dá bhfuil againn a choimeád saor ó bhruscar agus ó mháchail na dumpála mídhleathaí.

 

Tá a fhios againn ar fad go bhfuil Ardtailte Chill Mhantáin agus Bhaile Átha Cliath ar cheann de na limistéir thaitneamhachta is tábhachtaí agus is mó éilimh sa tír ag turasóirí agus ag ár saoránaigh féin agus cuireann sé an-áthas orm maoiniú €345,000 a thabhairt dóibh thar thréimhse trí bliana ó 2017 go 2019. Molaim go láidir do gach duine anois cuimhneamh ar an tionchar a imríonn a ngníomhartha ar an ngeilleagar agus ar an timpeallacht, ar linn ar fad í, agus ár dtimpeallacht a chosaint agus a gcuid bruscair agus dramhaíola a dhiúscairt mar is ceart."

 

CRÍOCH

 

Nóta d'Eagarthóirí:

Bunaíodh tionscadal PURE ar bhonn píolótach in Eanáir 2006 chun dul i ngleic leis an bhfadhb le diúscairt mhídhleathach agus dumpáil mhídhleathach ar scála beag sa limistéar scéimhe in Ardtailte Chill Mhantáin agus Bhaile Átha Cliath. Is tionscnamh comhpháirtíochta réigiúnach comhshaoil é a thugann le chéile leasa reachtúla agus neamhreachtúla in Ardtailte Chill Mhantáin agus Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear Coillte, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus roinnt eagraíochtaí neamhreachtúla a ndéanann Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin ionadaíocht dóibh. Cuireadh síneadh cheana leis an tionscadal i ndiaidh athbhreithnithe a bheith déanta air. Tá tionscadal PURE le críochnú ag deireadh 2016.

 

Thaispeáin measúnú a rinneadh ar fheidhmíocht thionscadal PURE ó cuireadh tús leis go raibh sé thar a bheith éifeachtach.  Go dtí seo:

 

   • le Trucail PURE tá 2,185 tonna d'ábhar a dumpáladh go mídhleathach bainte d'Ardtailte Chill Mhantáin agus Bhaile Átha Cliath.


     
   • tá fiosrú déanta ag PURE ar 9,000 tuairisc ar dhumpáil mhídhleathach a fuarthas ar Líne Ghutháin Íosghlao EPA-PURE 1850 365 121 agus in Oifig PURE.


     
  • baineann PURE úsáid freisin as trealamh Teilifís Chiorcaid Iata (CCTV) chun monatóireacht a dhéanamh ar "baill dhubha", a chabhraíonn chun dumpálaithe mídhleathacha a aithint agus a ionchúiseamh agus tá Córas Faisnéise Geografaí (GIS) forbartha acu ionas gur féidir aon eachtra dumpála mídhleathaí a thaifeadadh le teicneolaíocht córais suite domhanda (GPS).


    
  • tacaíonn PURE le cláir oideachais i scoileanna ar fud an réigiúin agus le himeachtaí atá spreagtha ag na pobail féin amhail Dámhachtainí PURE Mile.

    

Press Release Documents