You are here:

Fógraíonn an tAire Naughten ceapachán Kate Ruddock ar Bhord ÚFIÉ

Cheap an tAire Cumarsáide, Gníomhaíocht Aeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, Kate Ruddock ar Bhord Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) go ceann tréimhse 5 bliana.

Is é ÚFIÉ an ghníomhaireacht Stáit a bhfuil sé de dhualgas uirthi cláir éifeachtúlachta fuinnimh a chur i bhfeidhm thar ceann na Roinne. Is é misean ÚFIÉ ná príomhról a bheith aige maidir le hÉirinn a athrú ina sochaí atá bunaithe ar struchtúir, ar theicneolaíochtaí agus ar chleachtais fuinnimh inbhuanaithe. Chun an misean seo a chomhlíonadh, tá sé d'aidhm ag ÚFIÉ comhairle thráthúil agus fheasach a thabhairt don Rialtas agus réimse clár a chur ar fáil ar bhealach éifeachtach, agus dul i dteagmháil le réimse leathan páirtithe leasmhara agus iad a spreagadh, agus solúbthacht agus nuálaíocht leanúnach a léiriú i ngach gníomhaíocht.

Dúirt an tAire Naughten "Tá an-áthas orm Kate Ruddock a cheapadh ar Bhord ÚFIÉ. Creidim go gcuirfidh an ceapachán seo go mór leis an saineolas atá ar fáil don Bhord agus é ag déanamh maoirseacht ar fheidhmiú an tsainordaithe straitéisigh de chuid ÚFIÉ. "

Roghnaíodh Kate Ruddock tar éis próiseas roghnúcháin iomaíoch a reáchtáladh ar stateboards.ie.

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí

Beathaisnéis an Cheapaí

Bhí roinnt post comhshaoil ag Kate Ruddock roimhe seo agus tá sí ina Leas-Stiúrthóir ar Chairde na Cruinne faoi láthair. D'oibrigh sí mar oideoir agus mar shainchomhairleoir comhshaoil in Éirinn agus thar lear freisin.​

Press Release Documents