You are here:

Ráiteas an Aire Naughten ar chead pleanála ón mBord Pleanála do Edenderry Power Ltd.

Ráiteas an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., ar chead pleanála ón mBord Pleanála do Edenderry Power Ltd.

 

23 Nollaig 2016

 

Tá An Bord Pleanála tar éis cead a thabhairt do Edenderry Power Ltd. leanúint de bheith ag oibriú ghléasra cumhachta Éadan Doire. Oibríonn Edenderry Power Ltd. (EPL), fochuideachta de chuid Bhord na Móna, an gléasra 118MW a ritheann ar mhóin agus ar bhithmhais agus atá suite gar do bhaile Éadan Doire, Co. Uíbh Fhailí.

 

Is é a bhí le rá faoin gcinneadh ag Denis Naughten T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil:

"Cuirim fáilte roimh chinneadh An Bhoird Pleanála. Is toradh é an cinneadh seo ar phróiseas neamhspleách fada. Is sócmhainn náisiúnta luachmhar é Edenderry Power ó thaobh slándáil fuinnimh náisiúnta, ó thaobh inbhuanaitheachta agus ó thaobh fostaíocht réigiúnach de. Beifear in ann aistriú ó fhuinneamh a ghintear ó mhóin go dtí fuinneamh glas de bharr an chinnidh seo.  Tá sé bunriachtanach do phleananna inbhuanaitheachta fuinnimh na hÉireann go n-éireodh le Edenderry Power."

 

Críoch 

Press Release Documents