You are here:

Fógraíonn an tAire McHugh ceapacháin ar Bhord Iascach Intíre Éireann

Baile Átha Cliath, an 14 Eanáir 2016

D'fhógair an tAire Stáit sa Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Joe McHugh T.D., inniu gur thug an Rialtas dá aire an cinneadh an tUasal Patrick Gibbons a cheapadh chuig Bord Iascach Intíre Éireann ar feadh tréimhse cúig bliana.  Rinneadh an ceapachán agus aird á tabhairt ar chomhairle ó Chomhchoiste an Oireachtais maidir le hIompar agus Cumarsáid, faoi réir Ailt 12(1) (b) agus 12(3) den Acht um Iascach Intíre, 2010.  

 

Agus fáilte á cur aige roimh cheapachán an Uasail Gibbons, dúirt an tAire Stáit McHugh " Tá neart taithí agus saineolais ag an Uasal Gibbons, a chuirfidh sé ar fáil do Bhord Iascach Intíre Éireann, go háirithe mar a bhaineann sé le cúrsaí dlí, rialála, rialachais chorparáidigh agus tráchtála.  Guím gach rath ar an Uasal Gibbons ina ról mar chomhalta boird".

 

Thug an Rialtas dá aire, chomh maith, ceapadh ionadaí na n-oibrithe, an tUasal Seán Coady, chuig an mBord ar feadh tréimhse cúig bliana le héifeacht ón 17 Samhain 2015.  Vótáil an fhoireann go dtoghfaí an tUasal Coady faoi réir alt 13 d'Acht na bliana 2010.  

 

Tá feidhm ag na díolúintí a leagtar amach in Alt 9.1.1 de na Treoirlínte maidir le Ceapacháin ar Bhoird Stáit i gcás an dá cheapachán seo, agus dá bhrí sin ní raibh aon ghá le próiseas stateboards.ie i gceachtar cás.

 

Tá dhá fholúntas faoi láthair ar Bhord Iascach Intíre Éireann.  Tá an próiseas leis an dá fholúntas sin a líonadh ar siúl ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i láthair na huaire.

CRÍOCH

Press Release Documents