You are here:

Cuireann Denis Naughten fáilte roimh cheadú Láithreán Tástála Muirí agus Fuinnimh In-Athnuaite Chuan na Gaillimhe

19 Nollaig 2017

Agus fáilte á cur aige roimh athoscailt láithreán tástála Chuan na Gaillimhe, a d'fhógair an tAire Stáit do Thithíocht agus d'Fhorbairt Uirbeach, Damien English, T.D., inniu, dúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten: "Cuirtear fáilte mhór roimh athoscailt na saoráidí tástála ag Cuan na Gaillimhe agus is léiriú é seo go bhfuil Éire fós ar oscailt chun tástáil na ngléasanna fuinnimh in-athnuaite muirí a éascú. Tá €4.75 milliún á chur ar fáil ag mo Roinn in 2018 trí Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) chun tacú leis an gCiste Forbartha Fréamhshamhla agus le forbairt na saoráidí tástála den chéad scoth (fuinneamh muirí) i Maigh Eo, i nGaillimh agus i gCorcaigh. Tá sé ríthábhachtach forbróirí tionscadail a éascú de réir mar a théann siad ar aghaidh ar shlabhra ullmhachta na teicneolaíochta le go gcomhlíonfar poitéinseal na n-acmhainní in-athnuaite atá amach ó chósta na hÉireann. Cuireann fógra an lae inniu ón Aire English borradh mór faoi fhuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta."

Agus é ag críochnú, spreag an tAire tionscnóirí, a bhfuil sé i gceist acu saoráidí tástála a úsáid i nGaillimh, "dul i dteagmháil go luath le pobail áitiúla agus le gníomhaireachtaí stáit le cinntiú go dtéitear i ngleic go hoscailte agus go hiomlán le haon imní a d'fhéadfadh a bheith ar dhaoine."

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar: http://www.housing.gov.ie/planning/foreshore/applications/marine-institute-spiddal

Críoch

Press Release Documents