You are here:

Freagraíonn an tAire Naughten do thorthaí shuirbhé Ghnólachtaí Éireannacha in Éadan Bruscair (IBAL) 2017

3 Eanáir 2018

Tá fáilte á cur, tríd is tríd, ag Denis Naughten, an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, inniu (an 3 Eanáir) roimh thorthaí shuirbhé Ghnólachtaí Éireannacha in Éadan Bruscair (IBAL) 2017 agus déanann sé comhghairdeas leis na pobail agus leis na Comhairlí ar fud na hÉireann as an obair chrua atá déanta acu le bliain anuas. Tá aird á tarraingt ag an Aire Naughten ar an iarracht ar leith a rinne pobal agus gnólachtaí na hInse agus Comhairle Contae an Chláir, a raibh toradh inniu uirthi, mar gur ainmníodh Inis mar an baile is glaine in Éirinn. 

Tá áthas ar an Aire Naughten go léiríonn torthaí shraith an bhruscair go raibh 80% de bhailte agus de chathracha na hÉireann chomh glan le nó níos glaine ná bailte agus cathracha eile san Eoraip. Tá imní ar an Aire, áfach, faoi na ceantair a measadh an t-uafás bruscair a bheith iontu.

"Léiríonn an rath a bhí ar shraith an bhruscair 2017 ar fud na tíre go bhfuilimid ag leanúint orainn ag feabhsú cúrsaí le chéile. Ní féidir linn a bheith réchúiseach, áfach. Tá fadhb mhór in Éirinn fós maidir le bruscar agus is iad guma coganta, bunanna toitín agus cannaí na príomhfhoinsí bruscair dar le IBAL. Tá sé tábhachtach go leanaimid ar aghaidh ag obair le chéile chun an troid a bhuachan. I ndeireadh na dála, ní mór dúinn freagracht phearsanta a ghlacadh as dramhaíl agus as bruscar a dhiúscairt ar bhealach cuí, chun an comhshaol a chaomhnú agus a chosaint le go mbeidh gach duine in ann taitneamh a bhaint as. "

Rinne an tAire Naughten comhghairdeas freisin leis na pobail agus leis na comhairlí i Ros Comáin agus i gCill Dara a bhain an dara agus tríú háit amach.

Críoch

Press Release Documents