You are here:

Deimhníonn an tAire Denis Naughten go bhfuil Éire réidh do ríomhGhlao

31 Márta 2018 

Tá áthas ar an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, a dheimhniú gur uasghrádaíodh Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) na hÉireann ionas go bhfuil a bonneagar in ann cumarsáid ríomhGhlao a láimhseáil.

Ón lá inniu (31 Márta), caithfidh teicneolaíocht ríomhGhlao a bheith i ngach samhail nua cairr a dhíoltar faoi dhlí AE.

Is glaoch éigeandála é ríomhGhlao a chuireann na daoine sa charr ach cnaipe a bhrú nuair a tharlaíonn timpiste nó a chuirtear go huathoibríoch trí ghníomhachtú braiteoirí atá sa charr. 

Tá eolas faoin timpiste sna sonraí a tharchuirtear, lena n-áirítear am, suíomh, cineál feithicle, agus ar cuireadh an ríomhGhlao de láimh nó go huathoibríoch.

Nuair a chuirtear ríomhGhlao in Éirinn, cuirfidh an gléas ríomhGhlao san fheithicil glaoch éigeandála ina bhfaighidh an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála guth agus sonraí agus aistreoidh sí an glaoch go dtí an tseirbhís éigeandála atá ag teastáil. Nuair nach gcloistear aon ghuth sa ghlaoch, déanann teicneolaíocht ríomhGhlao na sonraí a thraschur go díreach chuig an tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr.

Dúirt an tAire Denis Naughten: "Is é ríomhGhlao an feabhsú is deireanaí i sraith feabhsuithe atá á ndéanamh ar an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála. I measc na bhfeabhsuithe a rinneadh go dtí seo  tugadh Éirchóid isteach agus seoladh Ardsuíomh Móibíleach i mí Dheireadh Fómhair. Táim muiníneach go sábhálfaidh teicneolaíocht ríomhGhlao beatha daoine mar go gcabhróidh leis na seirbhísí éigeandála suíomh na dtimpistí bóthair a aimsiú agus pearsanra éigeandála a chur amach go dtí tiománaithe in am an ghátair ar fud na tíre."

Críoch/

 

Nóta d'Eagarthóirí.

Faoi Rialachán (AE) 2015/758 de chuid Pharlaimint agus Chomhairle na hEorpa, beidh sé riachtanach ríomhGhlao a chur i ngach samhail nua cairr san AE ón 31 Márta 2018. 

Is córas é ríomhGhlao a thugann teachtaireacht uathoibrithe do na seirbhísí éigeandála tar éis timpiste agus tugtar suíomh na timpiste sa teachtaireacht. Is glaoch éigeandála é ríomhGhlao san fheithicil a chuireann daoine ach cnaipe a bhrú nó a chuirtear go huathoibríoch trí ghníomhachtú braiteoirí san fheithicil nuair a tharlaíonn timpiste. Nuair a chuirtear ríomhGhlao, cuirfidh an gléas ríomhGhlao san fheithicil glao éigeandála ar na seirbhísí éigeandála is gaire (an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála in Éirinn).  Cuireann an guthghlao ar chumas na ndaoine san fheithicil cumarsáid a bheith acu leis an oibritheoir oilte ríomhGhlao. Ag an am céanna, cuirfear íos-sraith sonraí chuig an oibritheoir ríomhGhlao a fhaigheann an guthghlao fiú mura bhfuil an duine in ann labhairt.  Tá eolas faoin timpiste sna sonraí a tharchuirtear, lena n-áirítear am, suíomh, cineál feithicle, agus ar cuireadh an ríomhGhlao de láimh nó go huathoibríoch.

Press Release Documents