You are here:

Fógraíonn an tAire Naughten go bhfuil deontais le haghaidh Teaschaidéal ar fáil anois

Tá an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten ag spreagadh úinéirí tí chun iarratas a chur isteach ar dheontais le haghaidh teaschaidéil a shuiteáil. Tá deontais de suas le €3,500 ar fáil agus is féidir iarratais a chur isteach anois.

"Tá Éire i measc na dtíortha is airde san AE ó thaobh astaíochtaí carbóin ó thithe cónaithe de. Beidh sé thar a bheith tábhachtach go n-athrófar go roghanna téimh in-athnuaite má táthar chun é sin a ísliú d'fhonn ár spriocanna maidir le hastaíochtaí a bhaint amach.  Is féidir athrú ó bhonn a dhéanamh ar an leibhéal compoird sa bhaile le teaschaidéil, agus billí teasa a laghdú go mór agus deireadh a chur leis an ngá le hola, gás, nó le breosla soladach," arsa an tAire Naughten.

Tá an deontas nua ar fáil do thithe a tógadh roimh 2011.

Déanfar suirbhéireacht ar an teach sular féidir deontas a thairiscint. Déantar an tsuirbhéireacht seo chun a chinntiú go bhfuil feidhmíocht fuinnimh chreatlach an tí - i.e. na ballaí, an díon, na fuinneoga, na doirse agus an t-urlár - leordhóthanach le go mbeidh an córas teaschaidéil in ann feidhmiú go héifeachtach agus go héifeachtúil.

I measc na ndeontas atá ar fáil faoin Scéim um Thithe Fuinnimh níos Fearr tá:

 

Beart Cineál an Bhirt Méid an Deontais
Insliú Áiléar €300
 Cuasbhalla€300
 Inmheánach (Tirimlíneáil)Scoite €2,400
 Leathscoite/deireadh ardáin €1,800
 Lár ardáin/árasán €1,200
 Seachtrach (Clúdach)Scoite €6,000
 Leathscoite/deireadh ardáin €4,500
 Lár ardáin/árasán €2,750
Córas Téimh Rialú Téimh €700
 Téamh grianteasa€1,200
 TeaschaidéalAer go haer €600
 Aer go huisce, foinse thalún, foinse uisce, aer sceite€3,500
Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)  €50
Bónas le haghaidh iliomad beart  Don 3ú beart €300
 Don 4ú beart€100

 

 

Tá breis sonraí ar fáil ó Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) ar 1850 927000 nó trí ríomhphost ag info@betterenergyhomes.ie

https://www.seai.ie/grants/home-grants/better-energy-homes/

Críoch.

 

Nótaí:

Tarraingíonn córas teaschaidéil ar fhoinsí in-athnuaite saor in aisce lasmuigh den fhoirgneamh, le haghaidh téimh agus le haghaidh uisce te.

Baineann teaschaidéil leictreacha úsáid as comhbhrúiteoir chun teas a tharraingt as foinse ísealteochta, amhail aer seachtrach nó an talamh chun an taobh istigh d'fhoirgneamh a théamh. Ní féidir le gnáth-thaiscthéitheoirí agus coirí níos mó teasa a ghiniúint ná mar atá san fhoinse breosla ach is féidir de ghnáth le teaschaidéal trí nó ceithre aonad teasa a tháirgeadh as gach aonad leictreachais a ídítear.

I bhformhór na dteaschaidéal tá rialtáin téimh chomhtháite acu, a chabhraíonn leat do théamh spáis agus do sceidil uisce the a mheaitseáil go cruinn leis na pátrúin oibre agus chónaithe i do theach, ionas go mbíonn teas agus uisce te ann nuair is gá, agus múchtar iad nuair nach mbíonn gá leo. Laghdófar 20% den mhéid fuinnimh a úsáidtear de ghnáth trí leas a bhaint as na rialtáin téimh seo i do chóras teaschaidéil.

https://www.seai.ie/resources/publications/Homeowners-Guide-To-Heat-Pump-Systems.pdf

Chun liosta iomlán de na Téarmaí agus Coinníollacha a fháil féach ar an Treoir Iarratais don Chlár um Thithe Fuinnimh níos Fearr, atá ar fáil ag: www.seai.ie/grants/home-grants/better-energyhomes/how-to-apply

Press Release Documents