You are here:

Chuir an tAire Denis Naughten T.D. bailchríoch fhoirmiúil ar Dhaingniú Chomhaontú Pháras ag Éirinn nuair a thug sé Ionstraim Daingniúcháin na hÉireann ar láimh do na Náisiúin Aontaithe Dé hAoine, 4 Samhain 2016

Chuir an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., bailchríoch fhoirmiúil ar Dhaingniú Chomhaontú Pháras ag Éirinn nuair a thug sé Ionstraim Daingniúcháin na hÉireann ar láimh do na Náisiúin Aontaithe Dé hAoine, 4 Samhain 2016. Ar thaobh na láimhe deise den Aire (agus an Ionstraim ina sheilbh aige) tá an Fo-Ard-Rúnaí um Ghnóthaí Dlí agus Comhairle Dlí do na Náisiúin Aontaithe (UN), Miguel de Serpa Soares. Ar dheis ar fad tá Santiago Villalpando, Ceann Roinn na gConarthaí den Oifig um Ghnóthaí Dlí de chuid UN.

 

Is féidir teacht ar a thuilleadh eolais ar Dhaingniú Chomhaontú Pháras ag Éirinn ach cliceáil ar na naisc seo a leanas:

 

Press Release Documents