You are here:

Foilsíonn an tAire Denis Naughten Figiúirí Nua ar Sheirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála na hÉireann (ECAS)

Cuirtear 150,000 glaonna éigeandála gach mí

Foilsíonn an tAire Denis Naughten Figiúirí Nua ar Sheirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála na hÉireann

 

5 Meán Fómhair 2018

D'fhoilsigh an tAire Cumarsáide, Denis Naughten, figiúirí nua a léiríonn go gcuirtear 150,000 glaonna éigeandála gach mí in Éirinn.  Inniu, d'fhoilsigh an tAire Naughten na figiúirí is déanaí maidir le Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála [ECAS] na hÉireann atá freagrach as glaonna 112 agus 999 a sheoladh chuig na seirbhísí éigeandála líne thosaigh cuí.

Anuraidh cuireadh 1.8 milliún glaoch ar ECAS san iomlán, rud a léiríonn méadú 2.6% ar leibhéil 2016. Le linn Stoirm Ophelia, léiríonn na figiúirí gur cuireadh os cionn 9,000 glaoch ar an tseirbhís freagartha glaonna éigeandála in aon lá amháin - Dé Máirt an 17 Deireadh Fómhair 2017.   Bhain líon na nglaonna buaicphointe amach an lá sin ag 13.46 nuair a fuarthas 218 glaoch faoi cheann 15 nóiméad.

Agus é ag foilsiú Athbhreithniú Bliantúil ECAS, 2017, dúirt an tAire Denis Naughten: "Cé go ndearnamar ceiliúradh ar ghairmiúlacht neamhleithleasach ár bhfoirne éigeandála líne thosaigh agus gur aithníomar í ar Lá Náisiúnta na Seirbhísí an deireadh seachtaine seo caite, inniu ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don fhoireann atá freagrach as glaonna éigeandála 112 agus 999 a fhreagairt agus a sheoladh ar aghaidh agus a gcuireann an fhoireann líne thosaigh pearsanra éigeandála amach ansin chucu.  Cuireann fir agus mná sheirbhís freagartha glaonna éigeandála (ECAS) na hÉireann an chéad ghuth sin ar fáil a chuireann daoine ar a suaimhneas in am a ngátair. Éilíonn an fhreagracht seo socracht agus soiléireacht faoi chúinsí an-deacair a bhíonn an-mhothúchánach go minic.  Léiríonn an tAthbhreithniú Bliantúil do 2017 atá á fhoilsiú inniu ann go gcuirtear os cionn 150,000 glaoch ar sheirbhís freagartha glaonna éigeandála an Stáit gach mí.  Le linn Stoirm Ophelia anuraidh, cuireadh 9007 glaoch in aon lá amháin. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann ECAS as a ngairmiúlacht maidir le líon chomh mór sin glaonna a láimhseáil 24 uair an chloig sa lá, 365 lá sa bhliain. Taobh thiar de gach éigeandáil, tá an chéad ghlaoch a cuireadh ar lorg cabhrach agus ná déanaimis dearmad orthu siúd a bhíonn freagrach as an nglaoch sin a fhreagairt."  

Tá an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (ECAS) freagrach as gach glaoch agus téacs éigeandála 112 agus 999 a fhreagairt laistigh den Stát.  

Ba é an meánluas freagartha do ghlaonna ar ECAS 0.71 soicind agus freagraíodh breis agus 99% de na glaonna laistigh de 5 shoicind, rud a chuireann ECAS i measc na dtíortha is fearr ó thaobh feidhmíochta de san AE

 

Deimhníonn ECAS suíomh na heachtra agus dearbhaíonn an tSeirbhís Éigeandála atá á lorg (Garda, Dóiteán, Otharcharr nó Garda Cósta agus Rialú Aerthráchta in éigeandálaí a bhaineann le haerárthaí).  Aistrítear an glaoch nó an téacs ansin chuig an tSeirbhís Éigeandála chuí a ghlacann freagracht as an nglaoch agus a théann go suíomh na héigeandála. Leanann oibritheoirí ECAS ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar an nglaoch go dtí go nglacann an tseirbhís éigeandála leis.

Deireadh:

Nóta don Eagarthóir

Príomhshleachta ó Athbhreithniú Bliantúil ECAS, 2017:

Líon Glaonna

In 2017, fuair ECAS 1,807,568 glaoch ar an iomlán a léiríonn méadú 2.6% ar líon na nglaonna i gcomparáid le leibhéil 2016. Roimhe seo, tháinig laghdú ar líon na nglaonna a cuireadh ar ECAS gach bliain ó 2010 go 2016 mar gheall ar:

  1. Laghdú ar líon na nglaonna a d'fhaigheadh ECAS de bharr línte lochtacha teileafóin; agus
  2. Athruithe i ndearadh sásanna láimhe gutháin agus méadú suntasach ar fhóin chliste in Éirinn a fhágann go mbíonn sé níos deacra 112/999 a dhiailiú de thaisme. D'fhág dearadh sásanna láimhe roimhe seo go gcuirtí glaonna a cuireadh trí thimpiste ar aghaidh chuig ECAS.

Líon Bliantúil Glaonna 2010 - 2017

BliainLíon Glaonna
20103,230,263
20112,833,804
20122,802,406
20132,684,324
20142,149,445
20151,860,335
20161,761,166
20171,807,568

 

In 2017, lean líon um 150,000 glaoch sa mhí ar aghaidh.

Bíonn tionchar ag tosca cosúil leis an aimsir, tuilte, tréimhsí saoire agus líon na ndeirí seachtaine i mí ar an líon glaonna chuirtear in aon mhí ar leith. Maidir leis seo, bhí dhá eachtra shuntasacha aimsire ann i rith na bliana 2017, Stoirm Dorris agus Stoirm Ophelia, a chuaigh i bhfeidhm go mór ar líon na nglaonna a fuarthas.

De na trí stoirm seo, ba le linn Stoirm Ophelia ba mhó a tháinig méadú ar líon na nglaonna agus fuair ECAS 9,007 glaoch an 17 Deireadh Fómhair.  Le linn coinníollacha droch-aimsire mar sin, baineann an t-éileamh méadaithe le méadú ar fhíor-ghnáthghlaonna, mar aon le méadú ar ghlaonna "torannacha" de bharr botún ar líne an líonra phoiblí lasctheileafón 112. Bhain líon na nglaonna buaicphointe amach an lá sin ag 13.46 nuair a fuair ECAS 218 glaoch faoi cheann 15 nóiméad. Fuarthas 5 uair níos mó glaonna "torannacha" an lá sin i gcomparáid leis an meánlíon.

Tá an tseirbhís ar fáil 24 uair sa lá, 365 lá sa bhliain ó seoladh i mí Iúil 2010 í, le fáil ar 100% uirthi in 2017.  Ba é an meánluas freagartha do ghlaonna ar ECAS 0.71 soicind agus freagraíodh breis agus 99% de na glaonna faoi cheann 5 shoicind, rud a chuireann ECAS i measc na dtíortha is fearr ó thaobh feidhmíochta de san AE[1].

Cuirtear glaonna ar aghaidh chuig na Seirbhísí Éigeandála le mionsonraí ar an éigeandáil agus ar shuíomh an ghlaoiteora laistigh de 7.57 soicind ar an meán agus in 2017 bhain ECAS cruinneas láimhseála glaonna 99.6% amach.

 

Feabhsúcháin Seirbhíse

Cuireadh dhá thionscnamh mhóra a fheabhsaíonn cumas ECAS faisnéis bhreise maidir le suíomh an ghlaoiteora a chur chuig na Seirbhísí Éigeandála i gcrích in 2017.

1.1                 Ardsuíomh Móibíleach (AML)

Is teicneolaíocht fón póca é AML a chuireann leis na modhanna reatha atá ann chun daoine a chuireann glaoch ó fhón póca ar na Seirbhísí Éigeandála ar 112 nó 999 a aimsiú.  Oibríonn sé ach comhordanáidí fóin a aimsiú go huathoibríoch agus ach téacs a sheoladh chuig an ionad glaonna nuair a ghlaoitear ar 112 nó ar 999. Cuirtear na comhordanáidí ar aghaidh chuig na seirbhísí éigeandála láithreach, a fhreagraíonn do na glaoiteoirí agus a chuireann pearsanra éigeandála amach dóibh ar fud na hÉireann.

Teicníocht éifeachtach ó thaobh costais e is ea AML, ar féidir leis cruinneas i bhfad níos fearr a sholáthar maidir le suíomh an ghlaoiteora ná mar a bhí ann roimhe seo. I bhformhór na gcásanna, is féidir go mbeifí ag súil go mbeadh an suíomh a dhéanann AML amach i bhfoisceacht 50 méadar den áit a bhfuil an t-úsáideoir i ndáiríre agus ina mbunaítear suíomhchinntiú GPS nó Wi-Fi. Sa chás go mbunaítear suíomhchinntiú maith GPS, is é 10 méadar an cruinneas measta.

Mar aon leis an úsáid a bhaintear as Eircode, a chabhraíonn le seoltaí a dhéanamh níos éasca le haimsiú, cuirfidh na seirbhísí AML leis an suíomh beacht a léiriú do na seirbhísí is mó a dteastaíonn an suíomh uathu.  Cuireadh tús le tionscadal píolótach in ECAS in 2016 maidir le AML a thabhairt isteach d'fhóin chliste Android agus seoladh AML go hoifigiúil i mí Dheireadh Fómhair 2017.

Cuireann AML leis an eolas a bhíonn ag na Seirbhísí Éigeandála cheana faoin suíomh agus ní thagann sé ina áit sin.  Cuirfidh na Seirbhísí Éigeandála ceist i gcónaí ar an nglaoiteoir maidir le heolas faoin suíomh, is cuma má fhaigheann siad áit ó fhón póca nó mura bhfaigheann.

1.2                 eCall

Glaoch éigeandála bunaithe ar an uimhir 112 is ea eCall a nglaonn taistealaithe uirthi de láimh nó a nglaoitear go huathoibríoch uirthi chomh luath agus a bhraitheann braiteoir san fheithicil imbhualadh mór.  Nuair a chuirtear ag dul é, bunaíonn eCall nasc gutha le ECAS.

Ag baint úsáide as an líne gutha, cuirtear Tacar Íosta Sonraí (MSD) chuig oibritheoir ECAS. Is é geoshuíomh cruinn an imbhuailte an sonra is tábhachtaí, agus tá sé ríthábhachtach go bhfaighfí suíomh cruinn an imbhuailte ó tharlaíonn go bhfágann sé sin go mbíonn na seirbhísí éigeandála in ann an láthair a bhaint amach i bhfad níos tapúla.

Is féidir le gach múnla nua gluaisteán a dhíoltar san Eoraip ó Aibreán 2018 eCall a dhéanamh agus d'éirigh le ECAS an córas a uasghrádú in 2017 ionas gur féidir leis anois glaonna eCall a fháil agus a chur ar aghaidh chuig na seirbhísí éigeandála.  

 

Seirbhísí do Dhaoine faoi Mhíchumas

1.3                 112 SMS

Bhí Éire ar cheann de na chéad tíortha san Eoraip chun seirbhís SMS a sholáthar le fáil a bheith acu ar sheirbhísí éigeandála agus ó 2012 tá daoine in Éirinn in ann teachtaireachtaí téacs SMS a úsáid chun teagmháil a dhéanamh le ECAS. Cé nach bhfuil do dhaoine faoi mhíchumas amháin atá sé, cuireann an tseirbhís ar chumas daoine, go háirithe iad siúd a d'fhéadfadh a bheith bodhar, nach bhfuil an éisteacht go maith acu nó a bhfuil lagurlabhra acu teachtaireachtaí téacs SMS a sheoladh chuig ECAS. Buntáiste eile a bhaineann le SMS is ea nach dteastaíonn an caighdeán céanna comhartha agus go mb'fhéidir go n-oibreodh sé in áiteanna ina bhfuil drochraon clúdaigh fón póca.  Rinneadh an tseirbhís a fheabhsú le déanaí a d'fhág gur féidir anois téacsanna ilchodacha a phróiseáil.  Ciallaíonn sé seo go gcuirtear téacsanna nua atá níos faide ná méid aon teachtaireacht amháin in iúl anois in ECAS mar aon teachtaireacht amháin.  Mar thoradh air sin, tháinig feabhas suntasach ar an luas agus ar an cruinneas a bhaineann le téacsanna éigeandála dá leithéid a phróiseáil agus a chur ar aghaidh chuig na Seirbhísí Éigeandála.  Tá na téacsanna SMS seo chuig 112 saor in aisce.

Tá tuarascáil iomlán ECAS ar fáil ag:

https://dccae.gov.ie/en-ie/communications/publications/Pages/2017-Annual-Review-of-the-Emergency-Call-Answering-Service.aspx

[1]   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/implementation-european-emergency-number-112-results-eleventh-data-gathering-round

Press Release Documents