You are here:

An tAire Canney ag freastal ar an Tríú Lá Bliantúil Digiteach sa Bhruiséil

9 Aibreán 2019

 

Labhair an tAire Stáit Seán Canney T.D. ag an tríú Lá Digiteach bliantúil sa Bhruiséil inniu, áit ar shínigh sé trí dhearbhú thábhachtacha ar son na hÉireann maidir le Mná agus Cúrsaí Digiteacha, Digitiú Talmhaíochta agus Pobal Tuaithe, agus Digitiú Oidhreachta Cultúrtha. Bhí an tAire Canney rannpháirteach i bplé painéil faoin ábhar Digitiú Talmhaíochta agus Ceantar Tuaithe, agus labhair an Coimisinéir Phil Hogan roimh an bplé.

 

Chuir an tAire béim ar an obair nuálach atá idir lámha faoi láthair ag gnólachtaí agraitheicneolaíochta na hÉireann agus ar an úsáid atá á baint againn as feirmeoireacht bheacht. Is mar gheall ar an dá rud sin atá Éire ar cheann de na tíortha is forbartha san earnáil talmhaíochta. Dúirt an tAire gur féidir le feirmeoirí agus leis an bpobal trí chéile "buntáistí cearta a bhaint as an obair nuálach atá idir lámha in earnáil agraitheicneolaíocht na hÉireann faoi láthair, obair a fhágann go bhfuil feirmeacha níos éifeachtúla agus a chuidíonn lena dtionchar ar an timpeallacht a laghdú tuilleadh."

 

Luaigh an tAire Canney freisin na dúshláin atá romhainn san Aontas Eorpach maidir leis an agraitheicneolaíocht a chur chun cinn, lena n-áirítear easnaimh nascachta agus easnaimh scileanna. "Tá pobail mar chroílár gach rud a dhéanaimid, bíodh cúrsaí digiteacha nó eile i gceist, agus ní mór dúinne, ar fud na hEorpa, infheistíocht a dhéanamh sna pobail againn agus inár gcuid saoránach lena chinntiú go bhfuil na scileanna acu atá de dhíth le bheith lánpháirteach sa gheilleagar digiteach."

 

Is é an Coimisiún Eorpach a óstaíonn an Lá Digiteach, a thugann deis do Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus don Choimisiún Eorpach plé a dhéanamh ar na hardmhianta acu maidir le todhchaí dhigiteach. Dhírigh Lá Digiteach na bliana seo ar thrí phríomhthéama: Mná agus Cúrsaí Digiteacha, Digitiú Talmhaíochta agus Pobal Tuaithe, Digitiú Oidhreachta Cultúrtha.

 

Thapaigh an tAire Canney an deis plé a dhéanamh duine ar dhuine freisin le hAirí eile as an bPolainn agus as an mBulgáir. Phléigh siad na dúshláin agus an cleachtas is fearr ina dtíortha féin.

 

Nótaí d'Eagarthóirí

 

Tá tuilleadh eolais faoin Lá Digiteach le fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar an nasc seo a leanas: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-day-2019

Press Release Documents