You are here:

Tarscaoileadh an Tobhaigh Craoltóireachta fógartha ag an Aire Bruton

Ráiteas ón Aire Bruton

"Tá ról ríthábhachtach le himirt ag stáisiúin áitiúla agus ag stáisiúin phobail raidió sa fhreagairt againn ar phaindéim COVID-19. Bíonn pobail éagsúla i ngach cearn ag brath ar a stáisiún raidió áitiúil mar fhoinse eolais iontaofa, agus tá sé seo go háirithe tábhachtach anois agus muid ag iarraidh an phaindéim seo a láimhseáil. 

Níos luaithe an tseachtain seo, de bhun iarratas uaim ar Údarás Craolacháin na hÉireann, fógraíodh go ndéanfaí an Tobhach Craoltóireachta a bhíonn le híoc ag an earnáil raidió a tharscaoileadh maidir leis an gcéad sé mhí i mbliana. Beidh stáisiúin áitiúla agus stáisiúin neamhspleácha ag sábháil thart ar €1m. 

Mar aitheantas ar an tionchar suntasach airgeadais ar an earnáil láithreach mar thoradh ar an laghdú ar ioncam ó fhógraí de dheasca an víris, táim á fhógairt inniu go gcuirfear tuilleadh cúnaimh ar fáil. Tá scríofa agam chuig Údarás Craolacháin na hÉireann ag iarraidh orthu maoiniú suas le €2.5 milliún a chur ar fáil mar ábhar práinne don earnáil neamhspleách tráchtála raidió trí úsáid eile a bhaint as an maoiniú Fhuaim agus Fís atá ann cheana féin agus babatha speisialta faoin scéim a eagrú. 

Tá iarrtha agam ar ÚCÉ tuairisc a chur chugam faoi thionchar na mbeart seo, faoi thionchar na ngníomhartha uile-rialtais agus faoin raidió neamhspleách. Tá iarrtha agam orthu freisin mé a choinneáil ar an eolas faoi riocht airgeadais na hearnála trí chéile ag an am seo."

Beidh an maoiniú thuasluaite ar fáil ach imfhálú a dhéanamh ar mhaoiniú Fhuaim agus Fís IV, ar fhaomh an tAire é ar na mallaibh. Tá iarrtha ag an Aire go n-eiseofar gairm mar ábhar práinne chun tacú le stáisiúin atá ag cur eolas iontaofa ar fáil faoi COVID-19.  

Bíonn an scéim Fuaim agus Fís á maoiniú trí tháille an cheadúnais teilifíse ón gCiste Craoltóireachta, agus bíonn sí á riar ag Údarás Craolacháin na hÉireann (ÚCÉ). Bíonn cúnamh á chur ar fáil tríd an scéim chun cláir ardchaighdeáin teilifíse agus raidió a léiriú faoi chultúr agus oidhreacht na hÉireann agus faoi eispéiris na nÉireannach sa saol.

Bíonn maoiniú á chur ar fáil trí Fhuaim agus Fís don earnáil raidió phobail freisin i dtaca leis na hoibleagáidí sochair shóisialta atá orthu. Tá iarrtha ag an Aire go bpléifidh an tÚdarás leis an gceist seo mar ábhar práinne agus go gcuirfidh siad maoiniú €750,000 ar fáil in 2020 don raidió pobail.

Tá iarrtha ag an Aire go ndéanfar an ghairm chomh luath agus is féidir sna laethanta beaga atá romhainn chun go gcuirfidh stáisiúin neamhspleácha tráchtála raidió isteach ar an maoiniú, agus go mbeidh an tréimhse measúnaithe agus an tréimhse faofa chomh gairid agus is féidir.

Tá stáisiúin raidió phobail i dteideal cúnaimh ar fiú suas le 70% dá gcostais tuarastal é, cúnamh a d'fhógair an rialtas níos luaithe an tseachtain seo. Tá siad i dteideal an réimse bearta staonta a d'fhógair na Coimisinéirí Ioncaim agus na bainc freisin.

Press Release Documents