You are here:

Fáiltíonn an tAire Bruton roimh Chríoch Chainteanna ar Athrú Aeraide & an Comhaontú ar Leabhar Rialacha

Cinntíonn an leabhar rialacha comhaontaithe go mbeidh tuairiscí ar dhul chun cinn déanta ar bhonn seasta

 

Tá Éire tiomanta go hiomlán do chur i bhfeidhm Chomhaontú Pháras

 

Dúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D. inniu (Dé Sathairn, an 15 Nollaig),

 

'Fáiltím roimh chríoch na gcainteanna ag an gceathrú comhdháil is fiche de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (UNFCCC COP 24). Tá comhaontú an leabhar rialacha an-tábhachtach mar cinnteoidh sé go mbeidh na tíortha uile ag tuairisciú dul chun cinn ar bhealach seasta, trédhearcach. 

 

'Tá Éire tiomanta go hiomlán do chur i bhfeidhm Chomhaontú Pháras. I 2015 thiomnaigh Páirtithe do Chomhaontú Pháras go gcríochnófar an obair ar na rialacha maidir le cur i bhfeidhm  faoi dheireadh na bliana seo.  Tá an obair sin curtha i gcrích anois agus bainfear amach an sprioc.

 

'De réir na rialacha comhaontaithe leagadh amach na struchtúir chun:

-               astaíochtaí domhanda a rianú

-               forbairt acmhainne agus tacaíocht airgeadais a chur ar fáil

-               gníomhaíocht a éascú le dul i ngleic leis an athrú aeráide

 

'Chonaic mé ansin chomh práinneach is atá an obair atá ar bun againn sa bhaile. Beidh tionchar ag na cinntí a dhéanaimid anois ar an gcéad chéad eile. Ní mór dúinn cur lenár gcuid iarrachtaí, i ngach réimse den tsochaí chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán atá romhainn.  

 

'Bhí na cainnteanna seo tábhachtach. Tá comhoibriú idirnáisiúnta thar a bheith tábhachtach, má táimid chun dul i ngleic leis an dúshlán domhanda seo.'

 

Le déanaí fuair an tAire Bruton faomhadh an rialtais chun plean uile-rialtais a fhorbairt le go mbeidh Éire chun tosaigh ag freagairt ar athrú aeráide. Beidh an fócas ar chur i bhfeidhm. Socróimid gníomhaíochtaí agus amlínte soiléire, agus na céiméanna is gá chun na gníomhaíochtaí a chur i gcrích, agus leagfar amach freagrachtaí soiléire maidir leis an obair. Faoi láthair tá sé ag obair le gach roinn chun tograí nua a fhorbairt in earnálacha éagsúla.

 

 

Press Release Documents