You are here:

Fáilte curtha ag an Aire Bruton roimh Thuarascáil na Comhairle Comhairlí um Athrú Aeráide

​Fáilte curtha ag an Aire Bruton roimh Thuarascáil na Comhairle Comhairlí um Athrú Aeráide


D'fháiltigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (an Chéadaoin, an 24 Iúil) roimh fhoilsiú Athbhreithniú Bliantúil na Comhairle Comhairlí um Athrú Aeráide.


Agus é ag fáiltiú roimh fhoilsiú na Tuarascála, dúirt an tAire Bruton:


"Is mian liom obair na Comhairle chun an t-athbhreithniú tábhachtach seo a dhéanamh a aithint. Bhí tionchar mór ag comhairle na Comhairle ar fhorbairt an Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide a foilsíodh ar na mallaibh. Cé go n-aithním nach raibh seans ag an gComhairle an Plean a mheasúnú ina iomlán, táim sásta leis an moladh a rinne an Chomhairle nuair a foilsíodh é agus táim ag súil lena hathbhreithniú iomlán agus lena haiseolas, a bheidh tábhachtach agus leaganacha uasdátaithe den Phlean á ndéanamh amach anseo. Tá sé i gceist againn gur plean beo, athraitheach a bheidh sa Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide a leasófar de réir an aiseolais agus na taithí a gheofar.


"Cé go ndíríonn an Plean a foilsíodh le deireanas go príomha ar astaíochtaí de gháis cheaptha teasa a laghdú, is cur i gcuimhne tráthúil í tuarascáil na Comhairle Comhairlí go gcaithfimid a chinntiú freisin go mbreithneofar mar is cuí ar bhearta daingne leasaithe a neadú i ngach gné den chóras. Beidh an t-aiseolas seo san áireamh agus Plean 2020 á fhorbairt againn."


Press Release Documents