You are here:

Díríonn an tAire Bruton ar Dhumpáil Neamhdhleathach le Léarscáil de Gach Bailitheoir Dramhaíola Dleathach

​​

Mywaste.ie léarscáil idirghníomhach a aithníonn na bailitheoirí dramhaíola cláraithe go léir

 

Inniu (Déardaoin, an 28 Samhain), sheol an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., léarscáil idirghníomhach nua ar mywaste.ie, ina n-aithnítear na cuideachtaí bailithe dramhaíola dleathacha go léir mar iarracht bhreise chun dul i ngleic le dumpáil neamhdhleathach.

 

Dúirt an tAire Bruton,

 

"Is sciúirse ar phobail ar fud na tíre iad dumpálaithe neamhdhleathacha. Cinnteoidh an léarscáil nua atá á seoladh inniu ar mywaste.ie go mbeidh sealbhóirí tí ó Dhún na nGall go Corcaigh, ó Bhaile Átha Cliath go Gaillimh, in ann a sheiceáil go bhfuil an t-údarú cuí ag an gcuideachta dramhaíola a bhailíonn a gcuid dramhaíola."

 

Is é an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide, a foilsíodh i Meitheamh na bliana seo, plean an rialtais chun todhchaí níos glaine, níos sábháilte agus níos inbhuanaithe a thabhairt do mhuintir na hÉireann. Is cuid lárnach den Phlean é ár n-acmhainní a bhainistiú agus tá gníomhartha de gach cineál á gcur i gcrích againn chun a chinntiú go ndéanaimid ár ndramhaíl a bhainistiú níos fearr.

 

Tá thart ar €3 mhilliún de mhaoiniú curtha isteach i mbearta pobal áitiúil chun dul i ngleic le dumpáil neamhdhleathach faoin Tionscnamh Frithdhumpála i mbliana - méadú 50% ar an mbliain seo caite. Tá sé seo sa bhreis ar an deontas forfheidhmithe bliantúil €7.4m, a thacaíonn le hearcú agus le coinneáil 150 pearsanra forfheidhmithe dramhaíola sna húdaráis áitiúla ar fud na tíre. Cabhróidh an léarscáil idirghníomhach atá á seoladh inniu a thuilleadh chun dul i ngleic leis an bhfadhb.

 

Ag labhairt dó ag Comhdháil Bainistíochta Dramhaíola na hÉireann i bPáirc an Chrócaigh inniu Déardaoin, dúirt Leo Duffy, Bainisteoir Cláir, an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola (ONCBD),

"Faoi láthair tá suas le 2,433 bailitheoir dramhaíola ceadaithe ag obair ar fud an Stáit. De réir an dlí, ní mór cead bailithe dramhaíola bailí ón ONCBD a bheith ag gach bailitheoir dramhaíola in Éirinn chun oibriú go dleathach." 

 

Cinntíonn sé seo go ndéantar dramhaíl tí a dhiúscairt i gceart. Cinntíonn sé gur féidir ábhar na haraide athchúrsála a chur ar ais lena athchúrsáil agus go ndéantar inneachar na haraide doinne a phróiseáil i gceart. Trí bhailitheoir dramhaíola ceadaithe a úsáid, is féidir le sealbhóirí tí a chinntiú go bhfuil a ndramhaíl ghinearálta á próiseáil i gceart, go sábháilte agus go dleathach.

 

Lean Leo Duffy ar aghaidh:

 

"Go bunúsach, trí sheirbhísí bailitheora dramhaíola ceadaithe a úsáid, tá tú cinnte go ndéileálfar le do dhramhaíl ar bhealach freagrach agus slán ó thaobh an chomhshaoil de."

 

Rinne Kevin Swift, Comhordaitheoir an Phlean Dramhaíola le hOifig Bainistíochta Dramhaíola Chonnacht-Ulaidh (OBDCU) cur síos ar conas a chaith na trí oifig Réigiúnacha Forfheidhmiúcháin Dramhaíola €2,736,920 i mbliana ar an Tionscnamh Frithdhumpála.

 

"Bhain cuid den dramhaíl a aimsíodh sa ghlantachán le sealbhóirí tí a chreid go raibh bailitheoir dramhaíola údaraithe ag diúscairt na dramhaíola. Leis an tseirbhís nua ar mywaste.ie, is féidir le sealbhóirí tí a dhearbhú go bhfuil cead cothrom le dáta ag a mbailitheoir dramhaíola, agus le brú aon chnaipe amháin, gach soláthróir bainistíochta dramhaíola ceadaithe ina gceantar a fheiceáil. 

 

Is tionscnamh rialtas na hÉireann é mywaste.ie a seoladh anuraidh, agus is é an treoir oifigiúil é maidir le bainistíocht dramhaíola in Éirinn. Spreagann mywaste.ie sealbhóirí tí chun luachanaí a fháil ó roinnt bailitheoirí atá ag feidhmiú ina gceantar chun an tseirbhís is fearr a oireann dá riachtanais a aimsiú. Cuideoidh an léarscáil idirghníomhach nua seo freisin leis an bpróiseas seo a dhéanamh i bhfad níos éasca, trína chinntiú go liostaítear gach seirbhís áitiúil bainistíochta dramhaíola le chéile.

 

"Ciallaíonn an fheidhm nua seo go bhfuil an t-eolas ar fad a theastaíonn ó shaoránaigh faoi bhainistíocht dramhaíola le chéile ar aon suíomh amháin," arsa Kevin.

 

Críoch​

Press Release Documents