You are here:

Soilse a chur as ar feadh na hUaire ar son an Domhain 2019 – moladh don phobal ón Aire Bruton

Mhol an tAire Cumarsaide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., don phobal inniu (an Satharn 30 Márta) páirt a ghlacadh san Uair ar son an Domhain 2019 agus a gcuid soilse a chur as idir 8:30 i.n. agus 9:30 i.n.

Is gluaiseacht dhomhanda í an Uair ar son an Domhain ina spreagtar na milliúin duine gníomhú ar son ár bpláinéid agus an dúlra. Beidh daoine ar fud an domhain ag cur a gcuid soilse as ar feadh uair an chloig agus cuirfear na soilse as i bhfoirgnimh phoiblí, ina measc Caisleán an Rois, Carraig Phádraig, Caisleán Bhaile Átha Troim, an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Teach Laighean/Tithe an Oireachtais agus Teach an Chustaim.

Dúirt an tAire Bruton:

"Deis mhaith a bhíonn san Uair ar son an Domhain chun machnamh a dhéanamh ar ár dtionchar indibhidiúil ar an gcomhshaol. Tá deis againn anois, cé gur srianta í, chun cúrsaí a athrú ó bhun agus an inbhuanaitheacht a chur chun tosaigh. Is gá dúinn athruithe a dhéanamh ar bhonn práinneach. Tá mé suite de go mbeidh an rialtas ar thús cadhnaíochta, ach is gá go ndéanfaidh gach duine aonair a chuid nó a cuid freisin."

Press Release Documents